НАПБ Б.05.023-2007

НАПБ Б.05.023-2007 Інструкція про порядок взаємодії підрозділів відомчої пожежної охорони Держкомлісгоспу України і пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України під час гасіння лісових пожеж

 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету лісового господарства України Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 12 березня 2007 р. N 89/132 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 березня 2007 р. за N 271/13538  Інструкція про порядок взаємодії підрозділів відомчої пожежної охорони Держкомлісгоспу України і пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України під час гасіння лісових пожеж 1. Інструкція розроблена відповідно до Лісового кодексу України Законів України "Про пожежну безпеку" "Про правові засади цивільного захисту" та Правил пожежної безпеки в лісах України затверджених наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 N 278 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.03.2005 за N 328/10608. 2. На державні підприємства і установи що належать до сфери управління Держкомлісгоспу України далі - Підприємства покладається контроль за додержанням вимог пожежної безпеки в лісах які перебувають у їх постійному користуванні здійсненням заходів щодо підвищення протипожежної стійкості лісових масивів запобіганням виникненню і розповсюдженню лісових пожеж та їх ліквідацією. 3. Пожежно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України далі - Служба залучаються до гасіння лісових пожеж у порядку що встановлюється Інструкціями про порядок взаємодії між гарнізонами Служби та Підприємствами далі - Інструкції розкладом виїзду пожежно-рятувальних підрозділів а також у порядку передбаченому мобілізаційно-оперативними планами ліквідації лісових пожеж. Інструкції розробляються органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту згідно з вимогами даної Інструкції. Чинники що обумовлюють залучення пожежно-рятувальних підрозділів Служби визначаються з урахуванням місцевих особливостей. Гасіння лісових пожеж у межах лісового фонду що перебуває у постійному користуванні Підприємств пожежно-рятувальними підрозділами Служби здійснюється згідно з законодавством. 4. Керівником гасіння лісової пожежі далі - КГЛП є директор відповідного підприємства або особа яка виконує його обов'язки. До їх прибуття керівництво гасінням пожежі здійснює старша за посадою службова особа державної лісової охорони далі - старша службова особа яка перебуває на пожежі. Кожна новоприбула до місця пожежі старша службова особа бере на себе керівництво гасінням лісової пожежі. З цього часу вона несе відповідальність за подальшу організацію гасіння пожежі та її наслідки. КГЛП дає розпорядження які не суперечать вимогам чинних нормативно-правових актів у галузі пожежної безпеки в лісах та безпеки праці вирішує питання з місцевими органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування підприємствами установами та організаціями про безкоштовне надання в його розпорядження вогнегасних речовин техніки пально-мастильних матеріалів людських ресурсів обладнання засобів зв'язку тощо а під час пожежі що триває понад три години - про забезпечення харчуванням приміщенням для відпочинку і реабілітації особового складу та осіб залучених до гасіння пожежі. 5. Пожежно-рятувальні підрозділи Служби які прибувають до місця гасіння лісової пожежі підпорядковуються у своїх діях КГЛП та залишають місце пожежі тільки за його погодженням. При виняткових обставинах пов'язаних із загрозою життю і здоров'ю особового складу або у крайніх випадках за викликом оперативно-диспетчерської служби гарнізонів Служби підрозділи залишають місце пожежі та доповідають про це КГЛП. 6. При загрозі переростання лісової пожежі у велику площею понад 5 га створюється штаб який діє згідно з мобілізаційно-оперативним планом ліквідації лісових пожеж та відповідно до обставин що складаються під час гасіння. До складу штабу входять представники всіх служб які залучені до гасіння лісової пожежі їх роботу очолює КГЛП. Для координації спільних дій з гасіння лісової пожежі Підприємствами організовується зв'язок між залученими службами. 7. Мобілізаційно-оперативні плани ліквідації лісових пожеж виписки з них повинні знаходитись у диспетчерських службах Підприємств і гарнізонів Служби. Диспетчерські служби приймають опрацьовують та постійно обмінюються між собою інформацією що надходить з місця пожежі. 8. Керівники Підприємств та гарнізонів Служби періодично в узгоджені строки проводять спільні тактичні навчання з гасіння лісових пожеж відпрацювання та коригування мобілізаційно-оперативних планів ліквідації лісових пожеж Інструкцій та несуть відповідальність за неналежну взаємодію між підпорядкованими підрозділами.  Начальник управління контрольно-ревізійної роботи Держкомлісгоспу України  В. Парфенюк  Директор Департаменту сил цивільного захисту МНС України Г. Марченко  Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів відомчої пожежної охорони Держкомлісгоспу України і пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України під час гасіння лісових пожеж Наказ Державного комітету лісового господарства України Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 12 березня 2007 року N 89/132 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 березня 2007 р. за N 271/13538 Відповідно до Лісового кодексу України Законів України "Про пожежну безпеку" та "Про правові засади цивільного захисту" НАКАЗУЄМО: 1. Затвердити Інструкцію про порядок взаємодії підрозділів відомчої пожежної охорони Держкомлісгоспу України і пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України під час гасіння лісових пожеж далі - Інструкція що додається. 2. Начальнику Контрольно-ревізійного управління Держкомлісгоспу України Парфенюку В. А. та директору Департаменту сил цивільного захисту МНС України Марченку Г. Б.: 2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 2.2. Після державної реєстрації довести наказ до відома та виконання Республіканському комітету з лісового і мисливського господарства Автономної Республіки Крим територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту. 3. Скасувати Інструкцію про порядок взаємодії підрозділів відомчої пожежної охорони Держкомлісгоспу України і пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України під час гасіння лісових пожеж затверджену першим заступником Голови Державного комітету лісового господарства України 31 липня 2006 року та першим заступником Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 3 серпня 2006 року. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Голови Державного комітету лісового господарства України та заступників Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до розподілу обов'язків.   Голова Державного комітету лісового господарства України    В. Сівець  Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи        Н. Шуфрич  ПОГОДЖЕНО:    Заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України      П. Я. Большаков