Роз'яснення щодо набуття права на перерву у зв'язку з роботою за комп'ютером

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Додаток до листа МОЗ від 7 березня 2007 р. N 05.03.01-Д-1/455  Роз'яснення щодо набуття права на перерву у зв'язку з роботою за комп'ютером Всесвітня організація охорони здоров'я ще в 1989 році в офсетній публікації N 99 Видеодисплейные терминалы и здоровье пользоваталей дійшла висновку що робота з використанням персональних комп'ютерів ПЕОМ супроводжується зоровим і нервово-емоційним напруженням негативними зрушеннями в кістково-м'язовій системі людини. Слабкі рівні неіонізуючих і іонізуючих випромінювань що створюються відеодисплейними терміналами на електронно-променевих трубках несуть загрозу збільшення онкопаталогії негативного впливу на вагітних і плід. У всіх розвинених країнах у тому числі в країнах Європейської спільноти існують сотні документів які регламентують вимоги не тільки до комп'ютерів а і до організації робочих місць з їх використанням. Таким чином безконтрольне використання комп'ютерної техніки може призвести до негативного впливу на здоров'я користувачів комп'ютерів особливо дітей. Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. N 1290 "Про затвердження Списків виробництв робіт цехів професій і посад зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці" до зазначеного переліку включено працівників які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами далі - ВДТ електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2-007-98 - далі - санітарні правила затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 р. N 7 встановлюють медичні вимоги до умов та організації праці при роботі з візуальними дисплейними терміналами усіх типів вітчизняного та зарубіжного виробництва на основі електронно-променевих трубок. Державні санітарні норми і правила є обов'язковими для виконання нормативно-правовими актами і встановлюють медичні вимоги безпеки щодо середовища життєдіяльності та окремих його факторів недотримання яких створює загрозу здоров'ю і життю людини та майбутніх поколінь ст. 1 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" . Санітарні правила призначені для запобігання несприятливій дії на працівників шкідливих факторів які супроводжують роботу з візуальними дисплейними терміналами пов'язаною з зоровим і нервово-емоційним напруженням що виконується у вимушеній робочій позі при локальному напруженні верхніх кінцівок на фоні обмеженої загальної м'язової активності гіподинамії під впливом комплексу несприятливих факторів - шуму електростатичного поля неіонізуючих та іонізуючих електромагнітних випромінювань та ін. і містять обов'язкові гігієнічні й ергономічні вимоги до організації робочих приміщень та робочих місць параметрів робочого середовища дотримання спрямованого на запобігання порушенням у стані здоров'я користувачів електронно-обчислювальних машин далі - ЕОМ у тому числі персональних електронно-обчислювальних машин далі - ПЕОМ . Розділом 5 зазначених Санітарних правил встановлені вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ та ПЕОМ. Згідно з положеннями зазначеного розділу при організації праці що пов'язана з використанням ВДТ ЕОМ і ПЕОМ для збереження здоров'я працюючих запобігання професійним захворюванням і підтримки працездатності слід передбачити внутрішньозмінні регламентовані перерви для відпочинку. Внутрішньозмінні режими праці і відпочинку мають передбачати додаткові нетривалі перерви в періоди що передують появі об'єктивних і суб'єктивних ознак втомлення і зниження працездатності. При виконанні протягом дня робіт що належать до різних видів трудової діяльності за основну роботу з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ слід вважати таку що займає не менше 50 % часу впродовж робочої зміни мають передбачатися: - перерви для відпочинку і вживання їжі обідні перерви ; - перерви для відпочинку і особистих потреб згідно з трудовими нормами ; - додаткові перерви що вводяться для окремих професій з урахуванням особливостей трудової діяльності. Тривалість обідньої перерви визначається чинним законодавством про працю і Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства організації установи . Внутрішньозмінні режими праці і відпочинку при роботі з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ розроблено з урахуванням характеру трудової діяльності напруженості і важкості праці диференційовано для кожної професії. За характером трудової діяльності виділено три професійні групи згідно з діючим класифікатором професій: 1 розробники програм інженери-програмісти - виконують роботу переважно з відеотерміналом та документацією при необхідності та інтенсивного обміну інформацією з ЕОМ і високою частиною прийняття рішень. Робота характеризується інтенсивною розумовою творчою працею з підвищеним напруженням зору концентрацією уваги на фоні нервово-емоційного напруження вимушеною робочою позою загальною гіподинамією періодичним навантаженням на кисті верхніх кінцівок. Робота виконується в режимі діалогу з ЕОМ у вільному темпі з періодичним пошуком помилок в умовах дефіциту часу; 2 оператори електронно-обчислювальних машин - виконують роботу яка пов'язана з обліком інформації одержаної з ВДТ за попереднім запитом або тієї що надходить з нього супроводжується перервами різної тривалості пов'язана з виконанням іншої роботи і характеризується як робота з напруженням зору невеликими фізичними зусиллями нервовим напруженням середнього ступеня та виконується у вільному темпі; 3 оператор комп'ютерного набору - виконує одноманітні за характером роботи з документацією та клавіатурою і нечастими нетривалими переключеннями погляду на екран дисплея з введенням даних з високою швидкістю робота характеризується як фізична праця з підвищеним навантаженням на кисті верхніх кінцівок на фоні загальної гіподинамії з напруженням зору фіксація зору переважно на документи нервово-емоційним напруженням. Встановлюються такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку при роботі з ЕОМ при 8-годинній денній робочій зміні залежно від характеру праці: - для розробників програм із застосуванням ЕОМ слід призначати регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи за ВДТ; - для операторів із застосуванням ЕОМ слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години; - для операторів комп'ютерного набору слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожної години роботи за ВДТ. У всіх випадках коли виробничі обставини не дозволяють застосувати регламентовані перерви тривалість безперервної роботи з ВДТ не повинна перевищувати 4 години. При 12-годинній робочій зміні регламентовані перерви повинні встановлюватися в перші 8 годин роботи аналогічно перервам при 8-годинній робочій зміні а протягом останніх 4-х годин роботи незалежно від характеру трудової діяльності через кожну годину тривалістю 15 хвилин. З метою надання роз'яснень щодо набуття права на перерву іншими категоріями працівників просимо надати конкретний перелік посад трудова діяльність працюючих на яких має такі ж характеристики як і діяльність зазначених в ДСанПіН груп працюючих. Категорії посад просимо вказати відповідно до Класифікатора посад ДК 003:2005 затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 грудня 2005 року N 375 "Про затвердження національних класифікаторів зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів". Принагідно повідомляємо що у 2007 році Міністерство планує завершити роботу з підготовки Державних санітарних норм і правил "Обладнання влаштування ігрових комп'ютерних закладів для дітей".