Наказ N 161 від 26.03.2007 р.

Наказ N 161 від 26.03.2007 р. Про затвердження та введення в дію нормативного документа "Інструкція з проектування та експлуатації установок пожежної сигналізації і систем оповіщення і керування евакуацією людей при пожежах"

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ Наказ від 26 березня 2007 року N 161 Про затвердження та введення в дію нормативного документа "Інструкція з проектування та експлуатації установок пожежної сигналізації і систем оповіщення і керування евакуацією людей при пожежах" На виконання Закону України від 17 грудня 1993 року "Про пожежну безпеку" наказую: 1. Затвердити нормативний документ "Інструкція з проектування та експлуатації установок пожежної сигналізації і систем оповіщення і керування евакуацією людей при пожежах" далі - нормативний документ і ввести його в дію через три місяці після реєстрації в Державному реєстрі нормативних актів з питань пожежної безпеки НАПБ . 2. Державному науково-дослідному проектно-вишукувальному технологічному інституту з перспектив розвитку "Енергоперспектива" Гончаренко В. П. : 2.1. Подати нормативний документ до Держпожбезпеки МНС України для включення до Державного реєстру НАПБ. 2.2. У термін до 1 травня 2007 року забезпечити видання нормативного документа та його розсилання енергетичним компаніям підприємствам та організаціям на підставі замовлень і фактичної оплати. 2.3. Здійснювати моніторинг процесу впровадження нормативного документа розроблення змін і доповнень до нього. 2.4. Організувати облік контрольних примірників нормативного документа та своєчасне інформування про внесення змін до нього. 3. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-дослідний енергосервісний центр інституту "Укрсільенергопроект" Білоусов В. І. внести нормативний документ до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго. 4. Керівникам енергетичних компаній підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Мінпаливенерго та щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави: 4.1. Забезпечити персонал підприємств необхідною кількістю примірників нормативного документа. 4.2. Забезпечити вивчення нормативного документа підлеглим персоналом та здійснити перевірку знань в установленому порядку. 4.3. Привести стан споруд та технологічного обладнання власні нормативні акти з пожежної безпеки у відповідність з вимогами цього документа. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Чупруна В. П.   Міністр  Ю. Бойко