Лист N 2428/11/17-07 від 12.04.2007 р.

Лист N 2428/11/17-07 від 12.04.2007 р. Щодо надання роз'яснень (про приєднання до електричних мереж та щодо безхазяйних електричних мереж)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ Лист від 12.04.2007 р. N 2428/11/17-07 Щодо надання роз'яснень Національна комісія регулювання електроенергетики України НКРЕ розглянула ваші листи від 08.02.2007 N 5 та від 09.02.2007 N 8 та в межах своєї компетенції повідомляє наступне. Згідно з частиною другою статті 18 Закону України "Про електроенергетику" фінансування капітального будівництва реконструкції та обслуговування об'єктів призначених для спільних потреб підприємств електроенергетики та підприємств інших галузей провадиться за рахунок замовників власників та користувачів цих об'єктів. Як вам повідомлялось раніше відповідно до пункту 1.3 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж затверджених постановою НКРЕ від 14.12.2005 N 1137 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 січня 2006 за N 42/11916 далі - Правила приєднання електроустановки замовника здійснюється власником електричних мереж на підставі договору про приєднання який укладається за взаємною згодою між власником електричних мереж та замовником. Будівництво нових ділянок електричної мережі та/або її реконструкція чи модернізація що виконується з метою приєднання електроустановки замовника здійснюється власником цієї електричної мережі пункт 3.7 Правил . При цьому приєднання електроустановки - надання власником мереж послуги замовнику із створення технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання до електроустановки замовника відповідної потужності електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням її якості та надійності; точка приєднання електроустановки - запроектована або фактично існуюча межа балансової належності електроустановки пункт 1.2 Правил . Звертаємо увагу що постановою НКРЕ від 14.12.2005 N 1136 було схвалено Примірний договір про приєднання до електричних мереж. Враховуючи наведене електричні мережі збудовані замовником на виконання технічних вимог від точки приєднання до електроустановок замовника залишаються у власності замовника. Проектні будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи пов'язані з виконанням договору про приєднання та технічних умов приєднання мають виконуватися організаціями та/або фізичними особами які мають право на виконання цих робіт пункт 3.3 Правил . Тобто такі роботи мають виконуватись лише організаціями чи фізичними особами які у встановленому законодавством порядку отримали відповідні дозволи ліцензії сертифікати свідоцтва тощо на виконання таких робіт на договірних засадах із замовником чи власником електричних мереж. Щодо безхазяйних електричних мереж Як повідомлялось раніше згідно з положеннями статті 335 Цивільного кодексу України безхазяйною є річ яка не має власника або власник якої невідомий. Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно за заявою органу місцевого самоврядування на території якого вони розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади може бути передана за рішенням суду у комунальну власність. Таким чином питання передачі безхазяйних електричних мереж на баланс енергопостачальника належить до компетенції органів місцевого самоврядування. Щодо вимог пункту 1.7 Правил Пунктом 1.7 Правил визначені всі етапи приєднання електроустановок до електричних мереж. Звертаємо увагу що відповідно до пунктів 1 та 2 Порядку надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.99 N 2328 далі - Порядок цим Порядком встановлюється єдина процедура розроблення і надання замовникам архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури далі - технічні умови склад вихідних даних на проектування зміст визначення розміру плати за їх видачу. Архітектурно-планувальне завдання і технічні умови є складовими частинами вихідних даних. Цей Порядок є обов'язковим для органів містобудування та архітектури та їх госпрозрахункових підрозділів які здійснюють підготовку архітектурно-планувального завдання; юридичних осіб усіх форм власності та їх структурних підрозділів які здійснюють підготовку технічних умов далі - організації які надають технічні умови ; замовників проектувальників підрядників будівельників інших юридичних та фізичних осіб які провадять містобудівну та архітектурну діяльність незалежно від форми власності. Розмір плати за видачу архітектурно-планувального завдання та технічних умов визначається обраховується згідно з розцінками наведеними у додатках 2 і 3 до цього Порядку. Розцінки обраховано виходячи з розміру заробітної плати працівників матеріальних витрат на виробництво накладних витрат прибутку для суб'єктів господарської діяльності інших відрахувань згідно з чинним законодавством крім податку на додану вартість пункт 29 Порядку . Враховуючи наведене вимоги пункту 1.7 Правил відповідають положенням Порядку. Щодо вимог пункту 4.8 Правил Пунктом 4.8 Правил визначено перелік документів які необхідно додати до заяви про проведення технічного огляду та допуску на підключення електроустановки до електричної мережі додаток 6 до Правил . Відповідно до абзацу другого пункту 3.1 Правил замовник має забезпечити за власний рахунок виконання технічних умов та оплатити власнику електричних мереж вартість приєднання до електричних мереж. Згідно з пунктом 17 Порядку технічні умови - це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта архітектури які мають відповідати його розрахунковим параметрам у тому числі водопостачання каналізації тепло- енерго- газопостачання радіофікації зовнішнього освітлення відведення зливових вод телефонізації телебачення диспетчеризації пожежної безпеки а також особливих умов. Перелік технічних умов щодо інженерного забезпечення конкретного об'єкта архітектури визначається в архітектурно-планувальному завданні. Виконання технічних умов є обов'язковим для всіх замовників проектувальників та будівельників. У технічних умовах зазначаються: а основні відомості в тому числі найменування та адреси об'єкта архітектури замовника проектувальника вид будівництва нормативні терміни проектування і будівництва; б джерела енергопостачання; в місце приєднання до відповідних інженерних мереж вимоги до обладнання вузлів приєднання; г основні розрахункові інженерні параметри об'єкта архітектури в тому числі: для енергопостачання - електричні навантаження об'єкта; характеристика мережі в місці підключення підстанція електростанція або лінія електропередачі розподільне обладнання секції розподільного обладнання комірки ; напруга для якої мають бути розраховані повітряні або кабельні лінії що живлять об'єкт; прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності; вимоги до компенсації реактивної потужності; вимоги до ведення обліку електроенергії; специфічні вимоги до електроустановок об'єкта які приєднуються до ліній живлення енергопостачальної організації необхідність резервного живлення автоматичного захисту на вводах виділення у разі необхідності відповідальних навантажень на окремі резервні лінії живлення тощо ; резервна потужність для об'єктів які підключатимуться з часом; режим роботи електротермічного устаткування систем електричного опалення і електронагрівання; розрахункові значення струмів короткого замикання вимоги до релейного захисту автоматики зв'язку ізоляції та захисту від перенапруги; інші обгрунтовані вимоги необхідні для виконання проекту електропостачання; в разі необхідності умови використання електроенергії для систем опалення пункт 19 Порядку . У разі відсутності зауважень до виконання проекту та технічних умов приєднання електроустановки власники суміжних електроустановок складають акт балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін абзац третій пункту 3.8 Правил . Враховуючи наведене енергокомпанія як сторона яка видає технічні умови має право здійснювати перевірку виконання технічних умов в тому числі проектної документації розробленої замовником проектною організацією відповідно до технічних умов. Щодо вимог пункту 3.8 Правил користування електричною енергією затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 із змінами далі - ПКЕЕ Відповідно до абзаців третього та п'ятого пункту 3.8 ПКЕЕ у разі встановлення локального устаткування збору і обробки даних або зміни електричної схеми обліку на основі рекомендацій споживач або організація на вимогу за ініціативою якої здійснюється заміна розрахункового засобу обліку розробляє технічне завдання на встановлення заміну розрахункового обліку яке погоджується електропередавальною організацією протягом п'яти робочих днів з дня отримання. На основі погодженого технічного завдання на встановлення заміну розрахункового обліку проектною організацією за договором із споживачем розробляється робочий проект встановлення розрахункових засобів обліку електричної енергії та/або локального устаткування збору і обробки даних далі - робочий проект . Встановлення згідно з погодженим електропередавальною організацією робочим проектом засобів обліку електричної енергії та/або локального устаткування збору та обробки даних а також забезпечення програмами доступу для зчитування інформації та параметризації багатофункціональних електронних засобів обліку виконується за рахунок споживача або організації на вимогу за ініціативою якої здійснюється заміна розрахункового засобу обліку електропередавальною організацією або іншою організацією яка має право на виконання таких робіт. Тобто встановлення заміна розрахункового приладу обліку та/або локального устаткування збору і обробки даних а також забезпечення програмами доступу для зчитування інформації та параметризації багатофункціональних електронних засобів обліку може здійснюватись як за рахунок споживача так і за рахунок іншої організації в тому числі за рахунок енергопостачальника . Таким чином положення Правил та ПКЕЕ узгоджуються з положеннями чинного законодавства.  Член Комісії Ю. Андрійчук