Положення про Постійно діючу комісію з безпеки праці Міністерства вугільної промисловості України

МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Наказ від 26 березня 2007 року N 98 Про Постійно діючу комісію з безпеки праці ПДК Відповідно до Указу Президента України від 16 січня 2002 року N 26/2002 "Про невідкладні заходи щодо поліпшення умов праці та вдосконалення державного нагляду за її охороною на підприємствах вугільної промисловості" постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року N 750 "Про додаткові заходи щодо поліпшення роботи з питань охорони праці на виробництві" постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах" Положення про Міністерство вугільної промисловості України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1527 наказу Мінвуглепрому від 14 лютого 2007 року N 27 "Про розподіл обов'язків" та з метою поліпшення оперативного контролю за ходом виконання вимог Закону України "Про охорону праці" наказую: 1. Затвердити Постійно діючу комісію з безпеки праці Мінвуглепрому у складі згідно з додатком. 2. Затвердити Положення про Постійно діючу комісію з безпеки праці Мінвуглепрому що додається. 3. Визнати таким що втратив чинність наказ Мінвуглепрому від 8 лютого 2006 року N 92 "Про Постійно діючу комісію ПДК з безпеки праці". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Зюкова Ю. Є.  Міністр С. Тулуб   Додаток до наказу Міністерства вугільної промисловості України від 26 березня 2007 р. N 98  СКЛАД Постійно діючої комісії з безпеки праці Міністерства вугільної промисловості Зюков Юрій Євгенович  - перший заступник Міністра голова комісії  Радченко Володимир Васильович  - перший заступник Міністра співголова комісії  Ященко Ігор Олексійович  - директор Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій Мінвуглепрому заступник голови комісії   Агєєв Володимир Григорович  - директор Науково-дослідного інституту гірничорятувальної справи та пожежної безпеки "Респіратор"  Брюханов Олександр Михайлович  - директор Державного Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки робіт в гірничій промисловості МакНДІ   Вовченко Анатолій Романович  - начальник Управління вугільної промисловості Донецької обласної державної адміністрації за згодою   Волинець Михайло Якович  - голова Незалежної профспілки гірників України за згодою   Волинко Микола Миколайович  - голова Незалежної профспілки гірників Донбасу за згодою   Грядущий Борис Абрамович  - директор Донецького науково-дослідного вугільного інституту ДонВугі   Каган Леонід Олександрович  - заступник директора -начальник відділу охорони праці та промислової безпеки Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій Мінвуглепрому  Коломієць Володимир Олексійович  - директор Департаменту науково-технічних та виробничих програм Мінвуглепрому  Лазаренко Сергій Жоржийович  - начальник Управління юридичного забезпечення Мінвуглепрому  Мамченко Валерій Миколайович  - заступник голови Центрального комітету профспілки робітників вугільної промисловості за згодою   Рубель Олександр Васильович  - начальник Управління енергозабезпечення та машинобудування Мінвуглепрому  Румежак Олег Миколайович  - заступник голови Держгірпромнагляду за згодою   Смірнов Микола Михайлович  - начальник Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Луганської обласної державної адміністрації за згодою   Смоланов Сергій Миколайович  - начальник ЦШ ДВГРС Мінвуглепрому  Чертков Віктор Рувімович  - начальник Управління кадрової політики Мінвуглепрому.    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства вугільної промисловості України від 26 березня 2007 р. N 98  Положення про Постійно діючу комісію з безпеки праці Міністерства вугільної промисловості України I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Постійно діюча комісія з безпеки праці далі - ПДК Міністерства вугільної промисловості України далі - Мінвуглепром створюється при першому заступнику Міністра вугільної промисловості України на якого покладено обов'язки керівництва і контролю за станом охорони праці та надзвичайних ситуацій. Співголовою ПДК є перший заступник Міністра вугільної промисловості на якого покладені обов'язки керівництва та контролю за виробничою та науково-технічною діяльністю. 1.2. ПДК є оперативним органом у вирішенні завдань визначених Законом України "Про охорону праці" з підвищення рівня безпеки праці на шахтах підприємствах і в організаціях вугільної галузі що належать до сфери управління Мінвуглепрому або щодо яких Мінвуглепром виконує функції з управління корпоративними правами держави далі - підприємства . 1.3. Основною метою діяльності ПДК є розгляд стану охорони праці на підприємствах аналіз причин і обставин аварій і нещасних випадків розроблення заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці; поліпшення стану охорони праці на підприємствах на основі систематичного розгляду фахівцями галузі і представниками зацікавлених державних і громадських організацій питань охорони праці промислової безпеки виробничої санітарії запобігання надзвичайним ситуаціям на діючих об'єктах та об'єктах що реконструюються. 1.4. До складу ПДК входять працівники Мінвуглепрому науково-дослідних інститутів вугільної галузі представники центральних органів виконавчої влади громадських організацій за згодою . Склад ПДК затверджується наказом Мінвуглепрому. 1.5. Засідання ПДК проводяться не рідше ніж один раз на квартал. Розгляд причин та обставин нещасних випадків зі смертельними наслідками які стались на виробництві проводиться членами комісії один раз на місяць. У разі необхідності термінового розгляду обставин та причин аварій групових нещасних випадків та надзвичайних ситуацій проводяться позапланові засідання. Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні ПДК здійснюється Департаментом охорони праці та надзвичайних ситуацій із залученням у разі необхідності працівників структурних підрозділів Мінвуглепрому. 1.6. Рішення ПДК вважаються прийнятими якщо за нього проголосувало більшість членів ПДК за умови присутності на засіданні не менше 2/3 його складу. У тих випадках коли за пропозицію з питання що обговорюється подається рівна кількість голосів голос голови комісії є вирішальним. 1.7. Прийняті рішення оформляються протокольним рішенням за підписом голови комісії та затверджуються наказом Мінвуглепрому і є обов'язковими до безумовного виконання підприємствами Мінвуглепрому. Матеріали за результатами засідань ПДК у необхідних випадках можуть надаватися на розгляд колегії Міністерства. II. ЗАВДАННЯ Основними завданнями ПДК є: 2.1. Оперативний контроль за виконанням підприємствами Мінвуглепрому вимог Закону України "Про охорону праці" Гірничого закону України Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 374 інших нормативно-правових актів з питань охорони праці. 2.2. Розгляд стану охорони праці і техніки безпеки на підприємствах Мінвуглепрому на яких було допущено високий рівень аварійності і смертельного травматизму. 2.3. Розгляд результатів діяльності ДВГРС щодо інженерної оцінки підготовленості підприємств Мінвуглепрому до ліквідації можливих аварій та стану їх протиаварійного захисту. 2.4. Розгляд результатів ведення аварійно-рятувальних робіт розслідування надзвичайних ситуацій аварій I та II категорій і групових нещасних випадків прийняття необхідних рішень з їх запобігання. 2.5. Сприяння впровадженню у виробництво передових технологій нової техніки автоматизації і механізації виробничих процесів з метою підвищення безпеки праці. 2.6. Поширення досвіду роботи колективів підприємств що працюють без аварій і травматизму. III. ПРАВА ПДК має право: 3.1. Одержувати від структурних підрозділів Мінвуглепрому підприємств науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів вугільної галузі інформацію щодо виконання Закону України "Про охорону праці" Гірничого закону України Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах інших нормативно-правових актів з питань охорони праці та рішень колегії Міністерства протокольних рішень ПДК та інші дані з питань охорони праці і створення безпечних умов праці на підприємствах. 3.2. Викликати на засідання ПДК і заслуховувати звіти керівників фахівців структурних підрозділів Мінвуглепрому підприємств науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів з питань стану охорони праці промислової безпеки аварійності травматизму і професійних захворювань. 3.3. Вносити пропозиції Міністру щодо притягнення у встановленому порядку до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності посадових осіб які систематично не виконують вимоги Закону України "Про охорону праці" Гірничого закону України інших нормативно-правових актів з охорони праці а також винних у нещасних випадках надзвичайних ситуаціях що сталися на підприємствах галузі. За результатами розгляду цих питань Департамент охорони праці та надзвичайних ситуацій Мінвуглепрому готує відповідні накази. 3.4. Вносити на розгляд колегії Міністерства питання стану охорони праці промислової безпеки професійних захворювань та аварійності на підприємствах.