Про вдосконалення виявлення, обліку та профілактики професійних захворювань в Україні

Міністр охорони здоров 'я України Ю.В. Поляченко Т.в.о. Міністра освіти і науки України Б.М. Жебровський МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ПОСТАНОВА від 17.07.06 р. № 28 м. Київ Про вдосконалення виявлення обліку та профілактики професійних захворювань в Україні Професійна захворюваність в Україні залишається складною соціально-економічною і медичною проблемою незважаючи на те що середній її рівень значно нижчий ніж в Європейському Союзі і за даними Європейського Бюро ВООЗ країна займає 21-ше місце серед 38 країн Європи. Разом з тим умови праці на підприємствах основних галузей промисловості і в сільському господарстві залишаються незадовільними. Тільки 27 1% підприємств відповідають вимогам санітарного законодавства. Найбільш небезпечні умови праці на підприємствах вугільної промисловості 52 4% . машинобудівної галузі 49-56 3% сільського господарства 45 7% гірничодобувної промисловості 50 0% тощо. Керівники підприємств установ організацій не зацікавлені у створенні безпечних умов праці проведенні профілактичних заходів та реабілітації хворих працівників а часто і фінансово неспроможні до цього. Через зниження якості медико-санітарної допомоги працюючим професійна патологія діагностується пізно коли у постраждалих має місце стійка втрата працездатності та інвалідність. На підставі аналізу професійної захворюваності в Україні інформаційний лист додається та з метою удосконалення роботи щодо реалізації заходів спрямованих на профілактику виявлення облік і аналіз професійної захворюваності в Україні визначених у Постанові Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 "Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві" виконання рішення засідання Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення від 30.03.2004 p. Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України Всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та Всеукраїнськими профспілковими об'єднаннями ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій керівникам закладів охорони здоров'я підпорядкованих МОЗ України а також інших центральних органів виконавчої влади директорам науково-дослідних інститутів гігієнічного профілю ректорам вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти: 1.1. У II півріччі 2006 року провести аналіз виявлення професійних захворювань у регіонах за останні 5 років причин що призводять до їх виникнення та вжити адекватних до ситуації заходів. 1.2. До 1 листопада 2006 року здійснити вибірковий аналіз діяльності лікувально-профілактичних закладів ЛПЗ що проводять попередні та періодичні медичні огляди осіб які працюють у шкідливих небезпечних та важких умовах праці. Матеріали перевірок заслухати на колегіях органів охорони здоров'я. 1.3. За результатами періодичних медоглядів забезпечити облік груп ризику щодо виникнення профзахворювань проводити відносно таких осіб лікувально-профілактичні та реабілітаційні заходи. 1.4. Зобов'язати керівників лікувально-профілактичних закладів звернути особливу увагу на виявлення та реєстрацію професійних захворювань у працюючих в сільській місцевості на транспорті у сфері послуг працівників малих середніх приватних підприємств. 1.5. Впроваджувати в медичну практику сучасні стандарти діагностики та лікування профзахворювань. 1.6. Забезпечити облік випадків раптової смерті на виробництві. Аналітичні матеріали про випадки раптової смерті на виробництві подавати до Департаменту державного санепіднагляду МОЗ України двічі на рік до 15 липня та 15 січня щороку. 2. Головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим головним державним санітарним лікарям областей міст Києва і Севастополя на водному залізничному повітряному транспорті об'єктів з особливим режимом роботи Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Адміністрації Державної прикордонної служби України Служби безпеки України Державного департаменту України з питань виконання покарань: 2.1. Посилити державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на виробництві. 2.2. У II півріччі 2006 року провести аналіз баз даних профзахворюваності відповідно до наказів МОЗ України від 10.02.1998 № 31 "Про удосконалення автоматизованої системи обліку та аналізу профзахворюваності в Україні" та від 1S.02.2003 № 77 "Про посилення контролю та відповідальності за облік та аналіз профзахворюваності". Підвищити відповідальність фахівців за збереження накопичення та використання баз даних для щорічного аналізу професійної захворюваності. 2.3. До 1 січня 2007 року провести аналіз гострої професійної патології гострих професійних отруєнь і гострих профзахворювань за останні 5 років. Узагальнені матеріали та пропозиції подати до Департаменту державного санепіднагляду МОЗ України до 20 березня 2007 року. 2.4. Щороку проводити аналіз виконання Наказу МОЗ України від 13.12.2004 № 614 "Про затвердження порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці" та подавати матеріали до Центральної санепідстанції МОЗ України щороку до 20 березня. 2.5. Взяти участь в опрацюванні регіональних програм поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на 2006-2011 роки стосовно впровадження заходів щодо збереження професійного здоров'я працівників проведення моніторингу стану їх умов праці та здоров'я. 2.6. На підставі аналізу профзахворюваності готувати проекти розпоряджень територіальних органів виконавчої влади щодо профілактики професійних та виробничо-зумовлених захворювань. 2.7. Посилити застосування адміністративно-запобіжних заходів до порушників санітарного законодавства. 2.8. Брати участь в організації та проведенні навчальних семінарів для фахівців закладів охорони здоров'я підприємств різних форм власності. 3. Керівникам спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань: 3.1. Щороку до 1 червня за даними автоматизованої системи обліку та аналізу профзахворюваності проводити аналіз професійної патології за галузями визначеним спільним наказом МОЗ та АМН України від 08.05.2002 № 166/32 "Щодо закріплення за науково-дослідними інститутами гігієнічного профілю галузей економіки та адміністративних територій з питань гігієни праці та профпатології" узагальнені матеріали подавати до МОЗ України. 3.2. Щороку проводити аналіз якості експертної роботи щодо визначення зв'язку захворювань з умовами праці та подавати до 1 грудня звіт до проблемної комісії МОЗ та АМН України "Гігієна праці та профзахворювання". 4. Голові проблемної комісії МОЗ та АМН України "Гігієна праці та профзахворювання" директору Інституту медицини праці АМН України Кундієву Ю.І. головному позаштатному спеціалісту МОЗ України з проф-патології Валуциній В.М.: 4.1. Відповідно до сучасних наукових даних та з метою приведення класифікації захворювань методів діагностики критеріїв ризику та прогнозу їх перебігу до міжнародних вимог переглянути "Перелік професійних захворювань" який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1662 "Перелік професійних захворювань в Україні" та наказ МОЗ України від 29.12.2000 № 374/68/338 "Про затвердження Інструкції про застосування переліку професійних захворювань" і підготувати до 20 березня 2007 року проект нової редакції Переліку професійних захворювань. 4.2. Щороку проводити аналіз якості роботи експертних комісій спеціалізованих лікуально-профілактичних закладів з наступним обговоренням результатів на секції профпатології проблемної комісії МОЗ та АМН України "Гігієна праці та профзахворювання". 5. Директорам наукових установ гігієнічного профілю ректорам вищих навчальних медичних закладів та закладів післядилломної освіти: 5.1. Організувати навчання голів Комісій з проведення медичних оглядів працівників а також лікарів з питань сучасних методів проведення медичних оглядів раннього виявлення професійної патології та профілактики вироб-ничо зумовленої та професійної захворюваності. 5.2. Надавати методичну допомогу з питань виявлення обліку і профілактики профзахворювань закладам охорони здоров'я підприємствам різних форм власності. 6. Голові проблемної комісії МОЗ та АМН України "Гігієна праці та профзахворювання" директору Інституту медицини праці АМН України Кундісву Ю.І. Голові Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України Кравчуку О.П. директору ДП "Український інформаційно-обчислювальний центр" МОЗ України Львовій P.M. до 20 травня 2007 року: 6.1. Переглянути нормативні документи щодо адаптації до міжнародних вимог класифікатора шкідливих факторів виробничого середовища та подати пропозиції до МОЗ України до 20 травня 2007 року. 6.2 Здійснити перегляд класифікаторів автоматизованої системи обліку та аналізу профзахворюваності в Україні гади міністерств підприємств цехів галузей промисловості територій професій діагнозів профзахворювань тощо . Пропозиції подати до МОЗ України до 20 травня 2007 року. 6.3. До 20 серпня 2007 року подати до МОЗ України пропозиції з удосконалення облікової та статистичної документації щодо реєстрації профзахворювань а також автоматизованої інформаційної системи та її програмного забезпечення. 7. Головному лікарю Центральної сан еп ід стан ції МОЗ України Некрасовій Л. С.: 7.1. Узагальнювати матеріали закладів державної санітарно-епідеміологічної служби про виконання цієї постанови та до 10 квітня подавати узагальнені матеріали до Департаменту державного санепіднагляду МОЗ України. 7.2. Раз у 2 роки за участю наукових установ проводити наради з фахівцями з гігієни праці та профпатологами з питань реалізації заходів спрямованих на профілактику виявлення облік і аналіз професійної захворюваності в Україні. 8. Керівникам підприємств установ організацій незалежно від форм власності виду економічної діяльності фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності які відповідно до законодавства використовують найману працю далі - роботодавці згідно із Законами України "Про охорону праці" та "Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя": 8.1. Посилити відповідальність керівників структурних підрозділів за дотримання вимог санітарного законодавства виконання заходів спрямованих на профілактику професійних захворювань. 8.2. Здійснювати систематичний контроль за умовами праці робітників у тому числі за шкідливими факторами виробничого середовища та трудового процесу. Розробляти і впроваджувати заходи щодо зменшення кількості робочих місць із небезпечними та шкідливими умовами праці та шкідливих виробничих факторів шляхом впровадження більш безпечних для здоров'я технологій техніки обладнання хімічних речовин. 8.3. Удосконалити методику навчання працівників методам щодо індивідуального та колективного захисту для зменшення впливу несприятливих умов праці на здоров'я. 8.4. Забезпечити працівників ефективними засобами колективного та індивідуального захисту. 8.5. Забезпечити своєчасне направлення працівників на профілактичні медичні огляди та в клініки профпатології уразі підозри на професійне захворювання. 8.6. Підвищити відповідальність працівників за своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів та використання засобів індивідуального захисту. 8.7. За результатами медичних оглядів проводити раціональне працевлаштування та реабілітацію хворих з метою збереження здоров'я працюючих у шкідливих і небезпечних у мовах праці. 9. Пропонувати Міністерствам іншим центральним органам виконавчої влади: 9.1. При розробці галузевих програм поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища обов'язково передбачати заходи спрямовані на профілактику виробничо зумовлених і професійних захворювань моніторинг та керування професійним ризиком. 9.2 Посилити координацію робіт щодо створення і впровадження безпечних для здоров'я працівників технологій техніки обладнання хімічних речовин тощо. 10. Пропонувати Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за участю МОЗ АМН України: 10.1. Провести у 2007 році нараду фахівців державної санепідслужби та робочих органів виконавчої дирекції Фонду стосовно дотримання порядку складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці передбачених наказом МОЗ України від 13.12.2004 Ns 614 "Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці" та профілактики професійних захворювань 10.2. Передбачити кошти на фінансування наукового супроводу розробок нормативно-методичних документів спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів запобігання нещасним випадкам на виробництві професійним захворюванням та іншим загрозам здоров'ю застрахованих що обумовлені незадовільними умовами праці. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій керівникам закладів охорони здоров'я підпорядкованих МОЗ України а також інших центральних органів виконавчої влади головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим головним державним санітарним лікарям областей міст Києва і Севастополя на водному залізничному повітряному транспорті об'єктів з особливим режимом роботи. Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Адміністрації Державної прикордонної служби України Служби безпеки України Державного департаменту України з питань виконання покарань директорам науково-дослідних інститутів гігієнічного профілю ректорам вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти подавати до МОЗ України аналітичні матеріали щодо виконання цієї постанови до 20 березня щороку. Перший заступник Міністра Головний державний санітарний лікар України С.ІІ. Бережнов