Лист N 5.02.12/1067 від 08.11.2001 р.

Лист N 5.02.12/1067 від 08.11.2001 р. Про приватизацію суб'єктами підприємницької діяльності житла, об'єктів різного профілю, перепрофілюванням житлових квартир, вбудованих та вбудовано-прибудованих у житлові будинки приміщень

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНОГО ЛІКАРЯ УКРАЇНИ 01021 м. Київ вул. Грушевського 7 тсл. 253-94-17. телетайп 131189 ЕФІР 08.11.2001 №5.02.12/1067 Головному лікарю Центральної санепідстанції МОЗ України Головним державним санітарним лікарям АР Крим областей міст Києва та Севастополя водного повітряного залізничного транспорту Останнім часом у зв'язку з приватизацією суб'єктами підприємницької діяльності житла об'єктів різного профілю перепрофілюванням житлових квартир вбудованих та вбудовано-прибудованих у житлові будинки приміщень порушуються вимоги санітарних норм і правил що призводить до негативного впливу на умови проживання стан довкілля і чисельних обгрунтованих скарг населення. Фахівці санепідслужби іноді безпідставно приймають рішення про невідповідність квартир санітарним нормам і тільки по тих на які є запит замовника лишаючи поза увагою інші сусідні квартири які розташовані в аналогічних умовах. Приймаючи такі рішення посадові особи санепідслужби не враховують те що розташування об'єктів різного призначення в бувших квартирах у вже існуючих жилих будинках та участь санепідслужби в цьому процесі нe регламентовані санітарним законодавством. В умовах відсутності нормативних документів головні державні санітарні лікарі перевищують повноваження надані Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населения". Не завжди здійснюється належний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог захисту здоров'я майбутніх працівників та мешканців житлових будинків на стадіях попереджувального та поточного державного санітарно-епідеміологічного нагляду не завжди видаються висновки санітарно-гігієнічної експертизи про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо конкретного об'єкта не перевіряється наявність проектно-кошторпсної документації а в ряді випадків необгрунтовано затягуються терміни її розгляду що викликає скарги з боку суб'єктів підприємницької діяльності. Також не вживаються заходи щодо припинення пристосування бувших квартир для об'єктів нежилого призначення без дозволу автора проекту жилого будинку чи іншого об'єкта частина якого пристосовується під певну діяльність. Лишаються поза увагою вимоги СНиП "Жилые здания. Нормы проектирования" щодо переліку об'єктів які дозволяються розташовувати в житлових будинках як вбудовані та вбудовано-прибудовані. Враховуючи викладене пропоную припинити практику участі фахівців у "бракуванні" квартир по замовленню та пристосовування їх під об'єкти різного призначення до розробки та затвердження необхідних нормативних документів. З метою напрацювання єдиних підходів до участі санепідслужби у розташуванні об'єктів різного призначення у житлових та інших будинках і розробки нормативного документа з цього питання прошу до 10.12.2001 надіслати свої пропозиції до ЦСЕС МОЗ. -України разом з проектом нормативного документа постанови Головного державного санітарного лікаря України про умови розташування об'єктів в житлових та громадських будинках які не підпадають під санітарну класифікацію підприємств виробництв та споруд . Центральній санепідстандії МОЗ України проаналізувати узагальнити пропозиції та подати до 01.01.2002 на затвердження Головному державному санітарному лікарю України погоджений із зацікавленими організаціями проект нормативного документа. підпис С.П. Бережнов