Лист N 3035/11/17-07 від 08.05.2007 р.

Лист N 3035/11/17-07 від 08.05.2007 р. Щодо надання роз'яснень про визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ЛИСТ від 08.05.2007 р. N 3035/11/17-07 Щодо надання роз'яснень Національна комісія регулювання електроенергетики України далі - НКРЕ розглянула ваш лист від 23.04.2007 N 14/04 щодо надання роз'яснень та в межах своєї компетенції повідомляє. Відповідно до положень пункту 5 Порядку визначення класів споживачів електричної енергії диференційованих за ступенями напруги затвердженого постановою НКРЕ від 13.08.98 N 1052 у редакції постанови НКРЕ від 15.12.2004 N 1217 далі - Порядок клас субспоживача визначається: 1 за класом в точці точках продажу електричної енергії основному споживачу незалежно від ступеня напруги на межі балансового розподілу електричних мереж основного споживача та субспоживача у випадку якщо відшкодування основному споживачу вартості обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж які використовуються для передачі електричної енергії субспоживачу здійснюється субспоживачем відповідно до договору між основним споживачем та субспоживачем; 2 за класом в точці точках продажу електричної енергії субспоживачу у випадку коли відшкодування основному споживачу вартості обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж які використовуються для передачі електричної енергії субспоживачу здійснюється постачальником електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до договору між основним споживачем та постачальником електричної енергії за регульованим тарифом. Положеннями пункту 3.1 Порядку встановлено що до 1 класу відносяться споживачі які отримують електричну енергію від постачальника електричної енергії в точці продажу електричної енергії із ступенем напруги 27 5 кВ та вище. Точка продажу електричної енергії - це межа балансової належності на якій відповідно до умов договору про постачання електричної енергії або про купівлю-продаж електричної енергії відбувається перехід права власності на електричну енергію абзац 5 пункту 2 Порядку . Разом з тим згідно з пунктом 1.4 Правил користування електричною енергією затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910 далі - Правила електрична енергія продається в точці продажу розташування якої зазначається у відповідному договорі. Точка продажу як правило установлюється на межі балансової належності електроустановок споживача. За взаємною згодою сторін точкою продажу може бути визначена інша межа балансової належності. Постачальник електричної енергії покриває усі витрати пов'язані з доставкою електричної енергії в точку продажу яка визначається постачальником електричної енергії на межах балансової належності електричних мереж витрати на утримання яких а також витрати на відшкодування іншим власникам електромереж передбачені тарифом на електричну енергію для споживачів. У разі придбання субспоживачем електричної енергії в точці продажу яка не збігається з межею балансової належності його електроустановок доставка належної субспоживачу електричної енергії до межі балансової належності його електроустановок оплачується цим субспоживачем відповідно до умов договору про спільне використання технологічних електричних мереж з відповідним власником електричних мереж. Таким чином якщо договором про купівлю-продаж електричної енергії встановлено точку продажу електроенергії субспоживачу на межі балансової належності основного споживача який отримує електричну енергію в точці продажу із ступенем напруги 27 5 кВ та вище а також якщо відшкодування основному споживачу вартості обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж які використовуються для передачі електричної енергії субспоживачу здійснюється субспоживачем відповідно до договору між основним споживачем та субспоживачем то такий субспоживач відноситься до 1 класу. Додатково зазначаємо що в такому випадку згідно з абзацом першим пункту 1.7 Правил у разі використання технологічних електричних мереж основного споживача субспоживачем відносини між споживачем та субспоживачем у тому числі їх взаємна відповідальність регулюються договором про спільне використання технологічних електричних мереж споживача що укладається між ними на основі типового договору Додаток 2 до Правил .   Член Комісії Ю. Андрійчук