Лист N 3110/11/17-07 від 11.05.2007 р.

Лист N 3110/11/17-07 від 11.05.2007 р. Щодо надання роз'яснень про Порядок отримання технічних умов на приєднання до електричних мереж, виконання технічних умов, а також підключення до електричних мереж

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ЛИСТ від 11.05.2007 р. N 3110/11/17-07 ТОВ "ЛММ Сервіс"   Щодо надання роз'яснень Національна комісія регулювання електроенергетики України розглянула ваш лист від 11.04.2007 N 163 та в межах своєї компетенції повідомляє наступне. Порядок отримання технічних умов на приєднання до електричних мереж виконання технічних умов а також підключення до електричних мереж регулюються Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж затверджених постановою НКРЕ від 14.12.2005 N 1137 далі - Правила . Згідно з пунктом 1.3 Правил приєднання електроустановки замовника здійснюється власником електричних мереж на підставі договору про приєднання який укладається за взаємною згодою між власником електричних мереж та замовником. Технічні умови приєднання до електричної мережі електроустановки замовника що будується або реконструюється чи модернізується є невід'ємним додатком до договору про приєднання і містять вихідні дані для проектування. Електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним цих Правил абзац перший пункту 1.4 Правил . Технічні умови приєднання видаються власником електричних мереж у разі приєднання нової електроустановки збільшення електричної потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи модернізації зміни вимог замовника до надійності електрозабезпечення електроустановки абзац перший пункту 2.1 Правил . Відповідно до абзаців першого та другого пункту 3.1 Правил власник мереж має забезпечити відповідно до умов договору про приєднання технічну можливість підключення електроустановок замовника в точці приєднання. Замовник має забезпечити за власний рахунок виконання технічних умов та оплатити власнику електричних мереж вартість приєднання до електричних мереж. Замовник після оплати вартості видачі технічних умов приєднання отримує для підписання проект договору про приєднання до електричних мереж який розробляється власником мереж на основі Примірного договору про приєднання схваленого постановою НКРЕ від 14.12.2005 р. N 1136. Термін надання проекту договору про приєднання має не перевищувати 15 робочих днів з дня подання власнику мереж заяви про приєднання абзаци перший та другий пункту 3.2 Правил . До затвердження Методики визначення вартості приєднання до електричних мереж вартість приєднання визначається відповідно до погодженого сторонами кошторису. Кошторис має містити лише перелік робіт які необхідно виконати в електричних мережах власника а також робіт з будівництва нових ділянок електричних мереж які розташовані від мереж власника до межі балансової належності точки приєднання . Будівництво нових ділянок електричної мережі та/або її реконструкція чи модернізація що виконується з метою приєднання електроустановки замовника здійснюється власником цієї електричної мережі пункт 3.7 Правил . Отже електропередавальна організація не має права відмовити замовнику в приєднанні його електричних мереж до власних та у видачі технічних умов приєднання електроустановок до електричних мереж за умови дотримання замовником цих Правил. Враховуючи наведене замовник має сплатити електропередавальній організації відповідно до погодженого сторонами кошторису плату за приєднання що має включатись у вартість виконаних робіт з будівництва розподільчих місцевих локальних електричних мереж. Додатково повідомляємо що відповідно до підпункту 15 пункту 4 Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2006 N 131 одним із завдань та функцій Держенергонагляду є здійснення в межах своєї компетенції нагляду за відповідністю виданих технічних умов на приєднання електричних теплових установок та мереж до мереж енергопостачальних електропередавальних організацій - вимогам нормативних документів та погодженням проектів енергопостачання споживачів енергії. Таким чином енергопостачальник має видати проект договору про приєднання до електричних мереж разом з технічними умовами приєднання протягом 15 робочих днів з дня подання замовником заяви про приєднання за умови оплати замовником вартості видачі технічних умов приєднання енергопостачальнику . При цьому у випадку незгоди замовника з вимогами технічних умов приєднання до електричних мереж останній має право звернутись до відповідної інспекції Держенергонагляду з метою проведення аналізу відповідності виданих технічних умов приєднання вимогам нормативно-правових актів. У випадку виявлення у виданих технічних умовах приєднання порушень вимог нормативних документів Держенергонагляд зобов'язаний видати обов'язковий до виконання припис щодо усунення порушень.   Член Комісії   Ю. Андрійчук