НАПБ Б.07.026-2006

НАПБ Б.07.026-2006 Тарифи на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 31 травня 2006 р. N 774 Київ Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи Відповідно до частини шостої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити тарифи на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи згідно з додатком 1. 2. Установити що оцінка експертиза протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи органом державного пожежного нагляду може проводитися виключно на добровільних засадах за заявою юридичних або фізичних осіб що оформляється згідно з додатком 2. 3. У пункті 2 переліку платних послуг що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. N 798 Офіційний вісник України 2000 р. N 20 ст. 829; 2003 р. N 23 ст. 1080 слова "об'єктів будівель споруд" виключити. 4. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи разом з Міністерством економіки Міністерством фінансів і Міністерством будівництва архітектури та житлово-комунального господарства розробити та затвердити методику розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи.   Прем'єр-міністр України  Ю. ЄХАНУРОВ  Інд. 33   Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 774  ТАРИФИ на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи Вид оцінки експертизи   Тарифи з урахуванням ПДВ гривень за 1 людино-годину  1. Оцінка експертиза протипожежного стану вибухопожежонебезпечного об'єкта  31 5  2. Оцінка експертиза протипожежного стану об'єкта з масовим перебуванням людей  24 25  3. Оцінка експертиза протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення  16 99  4. Експертиза проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки  16 48    Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 774  ЗАЯВА на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи           найменування підприємства та прізвище ім'я по батькові керівника власника або уповноваженої ним особи   просить укласти договір та провести експертизу                                                                                                 вид експертизи                                                                     найменування об'єкта його місцезнаходження до " " 200 р.                       характеристика підприємства об'єкта приміщення або проектно-кошторисної документації -                                                                          конструктивні елементи будівлі загальна площа                         ступінь пожежної небезпеки об'єкта або його призначення поверховість наявність підвальних та                           горищних приміщень систем електроосвітлення опалення розрахункова кількість робочих місць                                                 мінімальна відстань до пожежного депо потреба у витратах води на зовнішнє та                                                                                            внутрішнє пожежогасіння   Телефон       Телефакс Заявник                                             підпис                                       ініціали та прізвище   М. П. " " 200 р. Заяву зареєстровано в                                                                                   найменування органу державного                                                 дата реєстрації                                                                       пожежного нагляду