НАПБ Б.07.015-2006

НАПБ Б.07.015-2006 Порядок внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони МНС України

ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва А.В. ДАШКЕВИЧ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС України Міністерства фінансів України Міністерства економіки України 25 липня 2006 р. №476/724/251 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2006 р. за №947/12821 Порядок внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони МНС України НАПБ Б.07.015-2006 1. Цей Порядок визначає механізм внесення плати за надання суб'єктам господарювання та фізичним особам послуг зазначених у Переліку платних послуг що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 року №798. 2. Зазначені платні послуги можуть надаватися виключно підрозділами Державної пожежної охорони МНС України лише на добровільних засадах за письмовими заявами зацікавлених юридичних або фізичних осіб далі замовники . Рішення про надання підрозділом Державної пожежної охорони МНС України зазначеної у заяві послуги приймає його керівник з урахуванням завантаження особового складу основною діяльністю. При позитивному рішенні щодо надання послуги із замовником укладається договір про надання відповідної послуги в якому визначається найменування замовленої послуги строк термін її надання та умови оплати згідно з Тарифами на виконання платних послуг які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони України далі Тарифи . Умови оплати замовленої послуги визначаються відповідно до цього Порядку. Надання замовленої послуги підтверджується Актом здавання-приймання послуги додаток до Порядку . Відмову від надання вже замовленої послуги а також заяву на повернення коштів за ненадану послугу замовник надає керівнику відповідного підрозділу Державної пожежної охорони МНС України виключно у письмовій формі. Повернення коштів за ненадану послугу здійснюється за письмовою заявою замовника. 3. Оплата за надані послуги здійснюється на підставі Тарифів. Розрахунки за надання послуг здійснюються шляхом попередньої повної або часткової оплати або за фактом їх надання. Оплата здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банківські установи та/або відділення поштового зв'язку. Підтвердженням оплати послуг є платіжне доручення банківської установи з відміткою про дату виконання платіжного доручення або касовий документ установи банку або відділення поштового зв'язку які прийняли платіж. Кошти одержані від надання платних послуг зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки підрозділів Державної пожежної охорони МНС України в органах Державного казначейства України. 4. Місячну квартальну та річну звітність про надходження коштів отриманих від надання платних послуг підрозділи Державної пожежної охорони МНС України складають відповідно до чинного законодавства. Керівники підрозділів Державної пожежної охорони МНС України несуть відповідальність щодо дотримання цього Порядку та правильності визначення розмірів плати за надання послуг згідно з чинним законодавством. Облік та контроль за надходженням коштів покладається на фінансові служби МНС України та головних управлінь управлінь МНС України в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі. Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Т.Й.БОЛВАРІ Додаток до пункту 2 Порядку внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони МНС України АКТ здаваняя-приймання послуги за договором № від " " 200 року м. " " 200 року місце складання ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК найменування реквізити найменування реквізити Ми що нижче підписалися найменування ВИКОНАВЦЯ в особі посада прізвище ім'я по батькові керівника що діє на підставі Статуту положення з однієї сторони та найменування ЗАМОВНИКА В особі посада прізвище ім'я по батькові уповноваженої особи що діє на підставі Статуту положення довіреності або іншого правовстановлюючого документа з іншої сторони згідно з договором № від " " 200 року склали цей акт про те що послуги найменування послуг виконані якісно і у повному обсязі. ЗАМОВНИК не має претензій до ВИКОНАВЦЯ. За надані послуги ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ грн. сума словами у т.ч. ПДВ грн. ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК " " 200 року " " 200 року