Лист N 14-26-7/2367 від 03.04.2007 р.

Лист N 14-26-7/2367 від 03.04.2007 р. Щодо притягнення порушників земельного законодавства до відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ ЛИСТ від 03.04.2007 р. N 14-26-7/2367 Голові Рескомзему АР Крим Начальникам обласних Київського та Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів Начальникам міських районних управлінь відділів земельних ресурсів Начальнику Держземінспекції АР Крим Начальникам управлінь з контролю за використанням та охороною земель в областях містах Києві та Севастополі  Щодо притягнення порушників земельного законодавства до відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки" від 11 січня 2007 року N 578-V який набрав чинності 3 лютого 2007 року з моменту його опублікування "Урядовий кур'єр" N 21 . Даним Законом збільшені розміри штрафів які накладаються на порушників земельного законодавства відповідно до статті 531 Кодексу України про адміністративні правопорушення далі - КУпАП а також введена кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. З моменту набрання чинності Законом передбачено два види відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки: адміністративна стаття 531 КУпАП та кримінальна стаття 1971 Кримінального кодексу України . Зважаючи на вищезазначене а також з метою формування єдиного підходу при притягненні порушників земельного законодавства до відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок пропонуємо діяти у порядку запропонованому нижче та керуватись наступним. 1. Оформлення правопорушення. При виявленні факту самовільного зайняття земельної ділянки державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель Держземінспекції чи її територіального органу складає акт перевірки та протокол про адміністративне правопорушення які у 3-денний строк направляє для розгляду до відповідного органу посадової особи земельних ресурсів уповноважених згідно з статтею 2381 КУпАП розглядати справи про адміністративні правопорушення. 2. Кваліфікація порушення. У частині другій статті 9 КУпАП визначено що адміністративна відповідальність за правопорушення передбачені цим Кодексом настає якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. У разі якщо посадова особа органу земельних ресурсів яка розглядає матеріали про самовільне зайняття земельної ділянки матеріали справи про адміністративне правопорушення встановить що в діях порушника відсутні ознаки злочину відповідальність за який передбачена статтею 1971 Кримінального кодексу України вона за наявності ознак адміністративного правопорушення притягує порушника земельного законодавства до адміністративної відповідальності за статтею 531 КУпАП. Якщо посадова особа органу земельних ресурсів яка розглядає матеріали про самовільне зайняття земельної ділянки матеріали справи про адміністративне правопорушення встановить що в діях порушника наявні ознаки злочину відповідальність за який передбачено статтею 1971 Кримінального кодексу України вона приймає рішення відповідно до статті 253 КУпАП про передачу матеріалів прокурору органу досудового слідства чи дізнання. При цьому посадова особа керуючись пунктом третім статті 284 КУпАП виносить постанову про закриття справи у зв'язку із передачею матеріалів прокурору органу досудового слідства чи дізнання. Оригінали документів акт перевірки протокол про адміністративне правопорушення інші матеріали /за наявності/ які засвідчують факт самовільного зайняття земельної ділянки разом із постановою про закриття справи у 3-денний строк направляються до відповідного органу прокуратури. 3. Розгляд матеріалів органами прокуратури. Відповідно до статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України прокурор слідчий орган дізнання або суддя зобов'язані приймати заяви і повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини у тому числі і в справах які не підлягають їх віданню. Прокурор слідчий орган дізнання або суддя зобов'язані не пізніше триденного терміну прийняти одне з таких рішень: 1 порушити кримінальну справу; 2 відмовити в порушенні кримінальної справи; 3 направити заяву або повідомлення за належністю. При відсутності підстав для порушення кримінальної справи прокурор слідчий орган дізнання або суддя своєю постановою відмовляють у порушенні кримінальної справи про що повідомляють орган який направив матеріали. Якщо в результаті перевірки матеріалів не встановлено підстав для порушення кримінальної справи але матеріали перевірки містять дані про наявність у діянні особи адміністративного проступку прокурор слідчий орган дізнання або суддя вправі відмовивши в порушенні кримінальної справи повернути матеріали органу який їх направив для застосування в установленому порядку заходів адміністративного стягнення стаття 99 Кримінально-процесуального кодексу України . 4. Порядок розгляду матеріалів повернутих органами прокуратури. Частиною другою статті 38 КУпАП встановлено що у разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи але при наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушення кримінальної справи або про її закриття. Орган земельних ресурсів якому повернуті матеріали для порушення провадження у справі про адміністративне правопорушення повинен керуючись пунктом 8 статті 247 КУпАП скасувати постанову про закриття справи та порушити адміністративне провадження за фактом самовільного зайняття земельної ділянки. Подальше провадження у справі про адміністративні правопорушення у тому числі примусове стягнення штрафів здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших актів які регулюють дані питання. Одночасно зазначаємо що порушення які стосуються самовільного будівництва на самовільно зайнятих земельних ділянках повинні оформлятись інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю що діють у складі органів містобудування і архітектури в Автономній Республіці Крим областях районах містах Києві та Севастополі містах обласного підпорядкування. У разі виявлення факту самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці державний інспектор Держземінспекції чи її територіального органу в акті перевірки та протоколі про адміністративне правопорушення повинен зазначити в межах своїх повноважень тільки про самовільне зайняття земельної ділянки і повідомити відповідну інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю про факт самовільного будівництва для вжиття заходів реагування згідно з їх компетенцією.   Перший заступник Голови Комітету    М. Н. Калюжний