ГСТУ 46.017-2001

ГСТУ 46.017-2001 Консерви м'ясні. Яловичина тушкована, свинина тушкована, що постачаються на експорт. Технічні умови

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З N 33 від 05.02.2002 м. Київ Про затвердження та надання чинності ГСТУ 46.017-2001 "Консерви м'ясні. Яловичина тушкована свинина тушкована що постачаються на експорт. Технічні умови" Відповідно до наказу Мінагрополітики України від 15.12.2000 р. N 251 [v0251555-00] "Про чинність галузевих стандартів та технічних умов колишнього СРСР" та враховуючи необхідність їх перегляду Н А К А З У Ю: 1. Затвердити галузевий стандарт України ГСТУ 46.017-2001 "Консерви м'ясні. Яловичина тушкована свинина тушкована що постачаються на експорт. Технічні умови" що додається і ввести його в дію з 01.02.2002 р. 2. Установити що цей стандарт поширюється на всій території України і використовується всіма органами державної влади та суб'єктами господарювання незалежно від форм власності та видів діяльності за погодженням з Мінагрополітики України. 3. Вважати такими що втратили чинність на території України ТУ 49148-82 "Консервы мясные. Говядина тушеная свинина тушеная поставляемые для экспорта. Технические условия" з 01.02.2002 р. Державний секретар С.Рижук ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від 05.02.2002 N 33 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ КОНСЕРВИ М'ЯСНІ. Яловичина тушкована свинина тушкована що постачаються на експорт. Технічні умови ГСТУ 46.017-2001 Чинний від 01.02.2002 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт розповсюджується на м'ясні консерви далі за текстом - консерви які виготовляються з яловичого або свинячого м'яса з наявністю міжм'язового жиру з додаванням цибулі солі та перцю фасовані в банки герметично закупорені та стерилізовані що постачаються на експорт. Вимоги цього стандарту є обов'язковими. Обов'язкові вимоги до якості консервів що забезпечують їх безпеку для життя і здоров'я населення охорони навколишнього середовища викладені у п. 3.3.2 - 3.3.5 та розділі 4. Стандарт придатний для цілей сертифікації. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма розміри технічні вимоги та правила застосування ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки EAN. Вимоги до побудови ДСТУ 3234-95 Цибуля ріпчаста свіжа. Технічні умови ДСТУ 3583-97 ГОСТ 13830-97 Сіль кухонна. Загальні технічні умови ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей среды ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями ГОСТ 779-55 Мясо. Говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия ГОСТ 5981-88 ИСО 1361-83 ИСО 3004.1-86 Банки металлические для консервов. Технические условия ГОСТ 7587-71 Лук репчатый сушеный. Технические условия ГОСТ 7724-77 Мясо. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия ГОСТ 8756.0-70 Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей массы нетто или объема и массовой доли составных частей ГОСТ 8756.4-70 Продукты пищевые консервированные. Метод определения содержания минеральных примесей песка ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Метод определения внешнего вида герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов красок индикаторов и питательных сред применяемых в микробиологическом анализе ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и Clostridium botulinum ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Методы определения Bacilus cereus ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfringens ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов ГОСТ 13534-89 Консервы мясные и мясорастительные. Упаковка маркировка и транспортирование ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения ГОСТ 26186-84 Продукты переработки плодов и овощей консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка ГОСТ 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности СанПиН 42-123-4540-87 Максимально допустимые уровни содержания пестицидов в пищевых продуктах и методы их определения "Методические рекомендации по обнаружению идентификации и определению содержания афлатоксинов в пищевых продуктах" N 2273-80 "Инструкция по проведению ветеринарно-токсикологических медико-биологических исследований стимуляторов роста сельскохозяйственных животных и гигиенической оценки продуктов животноводства" N 3202-85 "Инструкция о порядке санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях оптовых базах в розничной торговле и на предприятиях общественного питания" затверджена у встановленому порядку "Временные гигиенические нормативы содержания М-нитрозаминов в пищевых продуктах" N 4228-85 МБТ N 5061-89 "Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов" затверджені Міністерством охорони здоров'я 01.08.89 [v5061400-89] МВ N 5.08.07/1232 [v1232282-95] від 11.10.95 Порядок і періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами " затверджені Міністерством охорони здоров'я України 09.07.97 р. N 201 [v0201282-97] ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку [va037282-99] ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень [va042282-99] ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 в продуктах харчування та питній воді СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест СП N 3238-85 от 05.08.85 Санитарные правила для предприятий мясной промышленности Инструкция N 123-5/990-11 от 07.12.84 "Инструкция по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности "Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов" затверджені у встановленому порядку 3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 3.1. Консерви повинні відповідати вимогам цього стандарту та вироблятися за технологічною інструкцією з додержанням "Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов" "Санитарных правил для предприятий мясной промышленности" та "Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности" затверджених у встановленому порядку. 3.2. Асортимент 3.2.1. Консерви випускають таких найменувань та сортів: - яловичина тушкована вищого сорту; - яловичина тушкована першого сорту; - свинина тушкована. 3.2.2. Позначення консервів під час замовлення: "Консерви м'ясні. Яловичина тушкована вищого сорту що постачається на експорт" згідно з ГСТУ 46.017-2001". 3.3. Характеристики 3.3.1. За органолептичними та фізико-хімічними показниками консерви повинні відповідати вимогам що наведені в таблиці 1. Таблиця 1 -------------------------------------------------------------- |Назва показника |Характеристика і норми | | |-------------------------------------| | |Яловичина тушкована|Свинина тушкована| |----------------------+-------------------------------------| |Зовнішній вигляд |М'ясо тушковане без кісток хрящів | | |судинних пучків і грубої сполучної | | |тканини | |----------------------+-------------------------------------| |Консистенція |М'ясо соковите не переварене | |----------------------+-------------------------------------| |Запах та смак |Властиві тушкованій яловичині або | | |свинині без стороннього запаху та | | |присмаку | |----------------------+-------------------------------------| |Масова частка м'яса з | | | |жиром % не менше |54 0 |59 0 | |----------------------+-------------------+-----------------| |Масова частка | | | |кухонної солі % |1 0 |1 5 | |----------------------+-------------------------------------| |Сторонні домішки |Не допускаються | -------------------------------------------------------------- 3.3.2. Вміст токсичних елементів в консервах не повинен перевищувати рівнів встановлених "Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов" затвердженими Міністерством охорони здоров'я 01.08.89 р. N 5061-89 [v5061400-89] вказаними в таблиці 2. Таблиця 2 -------------------------------------------------------------- |Назва показника|Граничнодопустимий рівень мг/кг не більше | | |--------------------------------------------| | |в алюмінієвій або | в збірній бляшаній банці| | |суцільнотягнутій | | | |бляшаній банці | | |---------------+------------------+-------------------------| |Масова частка: | | | |---------------+------------------+-------------------------| |свинець |0 50 | 1 00 | |---------------+------------------+-------------------------| |кадмій |0 05 | 0 10 | |---------------+------------------+-------------------------| |миш'як |0 10 | 0 10 | |---------------+------------------+-------------------------| |ртуть |0 03 | 0 03 | |---------------+------------------+-------------------------| |мідь |5 00 | 5 00 | |---------------+------------------+-------------------------| |цинк |70 00 | 70 00 | |---------------+------------------+-------------------------| |олово |- | 200 00 | -------------------------------------------------------------- 3.3.3. Вміст афлатоксину В1 нітрозамінів гормональних препаратів і пестицидів в консервах не повинен перевищувати допустимих рівнів встановлених "Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов" затвердженими Міністерством охорони здоров'я 01.08.89 р. N 5061-89 [v5061400-89]. 3.3.4. За мікробіологічними показниками консерви повинні відповідати вимогам промислової стерильності і не вміщувати патогенних мікроорганізмів або їх токсинів. 3.3.5. Вміст радіонуклідів в консервах не повинен перевищувати норм встановлених ДР-97 "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 в продуктах харчування та питній воді" затверджених Міністерством охорони здоров'я України 25.06.97 р. 3.3.6. Вимоги до якості консервів їх маркування та транспортування можуть бути змінені відповідно до вимог передбачених контрактом з іноземними партнерами. 3.4. Вимоги до сировини та матеріалів 3.4.1. Для виробництва консервів використовують сировину: - яловичину згідно з ГОСТ 779 першої та другої категорії вгодованості; - яловичину знежиловану або блоки - м'язова тканина з вмістом жирової та сполучної тканини не більше 14 %; - свинину згідно з ГОСТ 7724 другої категорії без шкури а також обрізну; четвертої категорії; - свинину знежиловану або блоки - м'язова тканина з вмістом жирової тканини не більше 30 %; - сіль кухонну згідно з ДСТУ 3583 ГОСТ 13830 виварну або кам'яну самосадну та осадну помелів N 0 або 1 не нижче першого сорту; - цибулю ріпчасту свіжу згідно з ДСТУ 3234; - цибулю ріпчасту сушену згідно з ГОСТ 7587; - перець чорний мелений згідно з ГОСТ 29050; - лист лавровий згідно з ГОСТ 17594. Примітка. Для виробництва консервів не дозволяється використання: - м'яса замороженого більше одного разу; - яловичих туш масою менш ніж 60 кг; - м'яса биків і кнурів; - свинини з салом пожовтілим або жовтіючим під час проби варкою. 3.4.2. Консерви вищого сорту повинні вироблятися із яловичини першої категорії вгодованості; консерви першого сорту - із яловичини другої категорії вгодованості. 3.4.3. У сировині яка використовується для виробництва консервів вміст токсичних елементів мікотоксинів антибіотиків гормональних препаратів афлатоксинів нітрозамінів та пестицидів не повинен перевищувати рівнів що встановлені "Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов" затвердженими Міністерством охорони здоров'я 01.08.89 р. N 5061-89 [v5061400-89]. 3.4.4. Вміст залишкових кількостей радіонуклідів у сировині не повинен перевищувати рівнів встановлених ДР-97 "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 в продуктах харчування та питній воді" затверджених Міністерством охорони здоров'я України 25.06.97 р. 3.4.5. Кожна партія сировини що надходить на виробництво повинна мати встановленої форми документ про якість з указанням показників безпеки. 3.5. Пакування 3.5.1. Пакування консервів у споживчу тару здійснюють згідно з ГОСТ 13534. 3.5.2. Консерви фасують в металеві банки згідно з ГОСТ 5981: N 1 N 3 N 8 N 9 N 12. Маса нетто консервів у банках N 1 - 100 г N 3 - 250 г N 8 - 325 г N 9 - 338 г N 12 - 525 г. 3.5.3. На дно та під кришку полакованої металевої банки вкладають кружки з пергаменту марки А згідно з ГОСТ 1341 або підпергаменту згідно з ГОСТ 1760. 3.5.4. Граничні відхилення маси нетто для окремих банок у відповідності з ГОСТ 13534 п. 1.3 . 3.5.5. Пакування консервів в транспортну тару проводять згідно з ГОСТ 13534 п. 1.6 . 3.6. Маркування 3.6.1. Маркування споживчої тари здійснюють згідно з ГОСТ 13534. 3.6.2. Методом літографії або наклеювання паперової етикетки наноситься двокольорова печатка українською мовою та мовою держави-одержувача з зазначенням: - "Виготовлено в Україні"; - адреси місцезнаходження та назви підприємства-виробника; - найменування консервів; - сорту при його наявності ; - дати виготовлення число місяць рік ; - терміну придатності; - умов зберігання; - маси нетто г - складу; - інформаційних відомостей про харчову та енергетичну цінність 100 г продукту додаток А ; - штрих-коду EAN; - знаку відповідності; - позначення цього стандарту. На кришці металевої банки після номера заводу-виробника вказується двосимвольний буквений код України країни-виробника - "UA" згідно з Міжнародним стандартом "ISO 3166. Коды представлення названий стран" [1]. 3.6.3. Маркування транспортної тари проводять згідно з ГОСТ 13534. 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 4.1. Під час виробництва консервів слід керуватися вимогами безпеки встановленими ГОСТ 12.3.002. 4.2. Технологічне обладнання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003. 4.3. Стічні води від виробництва консервів повинні піддаватися очищенню і відповідати СанПиН 4630. 4.4. Охорона грунту від забруднення побутовими і промисловими відходами здійснюється відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690. 4.5. Контроль за викидами шкідливих речовин в атмосферу здійснюється за ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП 201 [v0201282-97]. 4.6. Повітря робочої зони повинно відповідати ГОСТ 12.1.005. 4.7. Пожежна безпека - за ГОСТ 12.1.004. 4.8. Контроль виробничого шуму вібрації атмосферного повітря освітлення за ДСН 3.3.6.037 [va037282-99] та ДСН 3.3.6.042 [va042282-99]. 5. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 5.1. Консерви приймають партіями. Правила приймання визначення партій і об'єм виборки проб проводять за ГОСТ 8756.0. 5.2. Для перевірки якості консервів на відповідність вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймальний та періодичний контроль. 5.3. Кожна партія консервів підлягає приймальному контролю за органолептичними показниками: смак запах зовнішній вигляд консистенція; фізико-хімічними показниками: масова частка м'яса з жиром кухонної солі і сторонніх домішок; якості пакування та маркування; масою нетто. 5.4. Порядок та періодичність контролю вмісту токсичних речовин в консервах афлатоксину В і пестицидів гормональних препаратів та радіонуклідів здійснюють згідно з Методичними вказівками "Порядок та періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки" МВ 5.08.07/1232 затвердженими Міністерством здоров'я України 11.10.95 р. [v1232282-95]. 5.5. Визначення мікробіологічних показників проводять згідно з вимогами "Инструкции о порядке санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях оптовых базах в розничной торговле и на предприятиях общественного питания" затвердженої у встановленому порядку. 5.6. Для визначення відповідності якості сировини та матеріалів проводять вхідний контроль згідно з ГОСТ 24297. 5.7. Сертифікаційні випробування проводять у порядку встановленому в системі УкрСЕПРО. 5.8. Вимоги безпеки які зазначені в розділі 4 контролюються в процесі підготування та освоєння виробництва у порядку встановленому органами Держнагляду згідно з методами що затверджені Міністерством охорони здоров'я. 6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 6.1. Методи відбору проб та підготовку їх до випробувань здійснюють у відповідності з ГОСТ 8756.0 ГОСТ 26668 ГОСТ 26669 ГОСТ 26671 ГОСТ 26929. 6.2. Зовнішній вигляд герметичність тари та стан внутрішньої поверхні металевої тари перевіряють за ГОСТ 8756.18. 6.3. Визначення масової частки: м'яса з жиром здійснюють за ГОСТ 8756.1 кухонної солі - за ГОСТ 26186; органолептичних показників та маси нетто - за ГОСТ 8756.1. 6.4. Визначення сторонніх домішок здійснюють за ГОСТ 8756.4. 6.5. Визначення масової частки токсичних елементів: ртуті - за ГОСТ 26927 миш'яку - за ГОСТ 26930 міді - за ГОСТ 26931 свинцю - за ГОСТ 26932 кадмію - за ГОСТ 26933 цинку - за ГОСТ 26934 олова - за ГОСТ 26935. 6.6. Визначення вмісту афлатоксину В1 - згідно з "Методическими рекомендациями по обнаружению идентификации и определению содержания афлатоксинов в пищевых продуктах" N 2273. 6.7. Контроль за вмістом гормональних препаратів здійснюють відповідно до "Инструкции по проведению ветеринарно-токсикологических медико-биологических исследований стимуляторов роста сельскохозяйственных животных и гигиенической оценки продуктов животноводства" N 3202. 6.8. Контроль за вмістом пестицидів здійснюють відповідно до СанПИН 42-123-4540 "Максимально допустимые уровни содержания пестицидов в пищевых продуктах и методы их определения". 6.9. Аналіз на промислову стерильність проводять за ГОСТ 10444.1 ГОСТ 26670 ГОСТ 30425. 6.10. Визначення збудників мікробіального псування проводять за ГОСТ 10444.1 ГОСТ 10444.15 ГОСТ 26670 ГОСТ 30425. 6.11. Визначення патогенних мікроорганізмів - за ГОСТ 10444.1 10444.2 ГОСТ 10444.7 ГОСТ 10444.8 ГОСТ 10444.9 ГОСТ 26670 та "Инструкции о порядке санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях оптовых базах в розничной торговле и на предприятиях общественного питания" затвердженої у встановленому порядку. 6.12. Вміст радіонуклідів перевіряють за методиками затвердженими Міністерством охорони здоров'я України. 6.13. Якість сировини та матеріалів контролюють згідно з документами виданими підприємством-виробником що засвідчують їх якість під час вхідного контролю. 6.14. Якість пакування і маркування визначають за ГОСТ 13534. 7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 7.1. Транспортування 7.1.1. Транспортування консервів повинно проводитися усіма видами транспорту згідно вимог ГОСТ 13534. 7.2. Зберігання 7.2.1. Консерви зберігають відповідно до правил затверджених у встановленому порядку при температурі від 0 до 20 град. C та відносній вологості повітря не вище 75 %. 7.2.2. Зберігання консервів на складах транспортних підприємств не допускається. 7.2.3. Термін придатності консервів до споживання - 3 роки. 8. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 8.1. Підприємство-виробник гарантує відповідність якості консервів вимогам цього стандарту за дотримання правил транспортування та зберігання зазначених в розділі 7. 8.2. Гарантійний термін зберігання консервів згідно з вимогами пункту 7.2.3 цього стандарту. ГСТУ 46.017-2001 Додаток А обов'язковий ДОВІДКОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ про харчову та енергетичну цінність в 100 г консервів м'ясних ------------------------------------------------------------------ |Найменування продуктів |Білки г | Жири г | Енергетична | | | | | цінність | | | | | ккал | |------------------------------+---------+---------+-------------| |Яловичина тушкована на експорт|17 5 | 14 0 | 196 | |------------------------------+---------+---------+-------------| |Свинина тушкована на експорт |13 5 | 32 5 | 347 | ------------------------------------------------------------------ ГСТУ 46.017-2001 Додаток Б інформаційний БІБЛІОГРАФІЯ 1 ISO 3166-93 Коды представления названий стран. 1