ГСТУ 46.019-2002

ГСТУ 46.019-2002 Блоки із м'яса та субпродуктів заморожені. Загальні технічні умови

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З N 166 від 20.06.2002 м. Київ Про затвердження ГСТУ 46.019-2002 "Блоки із м'яса та субпродуктів заморожені. Загальні технічні умови" Відповідно до наказу Мінагрополітики України від 8 квітня 2002 N 106 [v0106555-02] "Про продовження терміну дії галузевих стандартів та технічних умов колишнього СРСР" Н А К А З У Ю: 1. Затвердити галузевий стандарт України ГСТУ 46.019-2002 "Блоки із м'яса та субпродуктів заморожені. Загальні технічні умови" що додається і ввести його в дію з 15 червня 2002 року. 2. Установити що цей стандарт поширюється на всю територію України і є обов'язковим до застосування всіма суб'єктами господарювання незалежно від форм власності та видів діяльності за погодженням з Мінагрополітики України. 3. Вважати таким що не застосовується на території України ОСТ 10-02-01-04-86 "Блоки из жилованного мяса й субпродуктов замороженные. Технические условия". 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Шмідта Р.М. Міністр С.Рижук Затверджено Наказ Міністерства аграрної політики України від 20 червня 2002 р. N 166 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ БЛОКИ ІЗ М'ЯСА ТА СУБПРОДУКТІВ ЗАМОРОЖЕНІ Загальні технічні умови БЛОКИ ИЗ МЯСА Й СУБПРОДУКТОВ ЗАМОРОЖЕННЫЕ Общие технические условия Чинний від 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт розповсюджується на блоки із м'яса та субпродуктів заморожені далі - блоки що призначені для реалізації мережі громадського харчування та промислового переробляння на харчові потреби. Вимоги стандарту є обов'язковими. Обов'язкові вимоги до якості продукції що забезпечують її безпеку для життя здоров'я населення охорони навколишнього середовища викладені в пп. 3.3.8-3.3.12 та розділах 4 і 5. Блоки виробляються для реалізації в Україні та постачання на експорт. Видання офіційне ГСТУ 46.019-2002 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 2.1. У цьому стандарті наведені посилання на таку нормативну документацію: ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установлення допустимих выбросов вредных веществ промышленными предприятиями ГОСТ 779-55 Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия ГОСТ 1935-55 Мясо-баранина и козлятина в тушах. Технические условия ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Общие технические условия ГОСТ 7269-79 Мясо. Методы отбора образцов й органолептические методы определения свежести ГОСТ 7595-79 Мясо. Разделка говядины для розничной торговли ГОСТ 7596-81 Мясо. Разделка баранины й козлятины для розничной торговли ГОСТ 7597-55 Мясо-свинина. Разделка для розничной торговли ГОСТ 7625-86 Бумага этикеточная. Технические условия ГОСТ 7724-77 Мясо. Свинина в тушах й полутушах. Технические условия ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического анализа ГОСТ 23392-78 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка ГОСТ 27095-86 Мясо. Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах. Технические условия ГОСТ 28498-90 Термометри жидкостные стеклянные. Общие технические требования ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования РСТ УССР 1604-87 Баки щековина свиные. Технические условия ТУ У 6-00203588-34-99 Материал упаковочный этикеточный. Технические условия ТУ 17 У 234-17-96 Плівка полівінілхлоридна пакувальна. Технічні умови ТУ У 46.38.029-95 Продукти из шпика свиного. Технические условия ТУ У 46.38.031-95 Полуфабрикаты мясные натуральные. Технические условия ТУ У 46.38.066-2000 Субпродукти м'ясні оброблені. Технічні умови ТУ У 00203588-24-94 Пленка полипропиленовая упаковочная. Технические условия ТУ У 00203588-27-96 Материалы пленочные многослойные. Технические условия ТУ У 03562218.004-99 Ящики полімерні багатообертові. Технічні умови ТУ У 20428705.001-96 Мішки з поліпропіленових ниток. Технічні умови СанПиН 42-123-4540-87 Максимально допустимые уровни содержания пестицидов в пищевых продуктах и методы их определения СанПиН 42-128-4690-88 Охрана почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхности вод от загрязнения МР N 2273-80 Методические рекомендации по обнаружению идентификации и определению содержания афлатоксинов в пищевых продуктах МУ N 3049-84 Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства Инструкция N 3202-85 Инструкция по проведению ветеринарно-токсикологических медико-биологических исследований стимуляторов роста сельскохозяйственных животных и гигиенической оценки продуктов животноводства МБТ N 5061-89 [v5061400-89] от 01.08.89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов ДР-97 від 19.08.97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Сз-137 і 5г-90 в продуктах харчування та питній воді МВ 5.08.07/1232 від 01.11.95 Порядок та періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки ДСП 201-97 [v0201282-97] Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами Инструкция N 123-5/990-11 от 07.12.84 Инструкция по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности СП N 3238-85 от 05.08.85 Санитарные правила для предприятий мясной промышленности "Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса й мясных продуктов" затверджені 27.12.83 "Обов'язковий мінімальний перелік досліджень сировини продукції тваринного та рослинного походження комбікормової сировини комбікормів вітамінних препаратів та ін. які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво ф-2 " затверджений наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 03.11.98 N 16 [z0761-98] та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.11.98 за N 761/3201 3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 3.1. Блоки повинні відповідати вимогам цього галузевого стандарту та вироблятися за технологічною інструкцією з додержанням "Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов" "Санитарных правил для предприятий мясной промышленности" та "Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности" затверджених у встановленому порядку під державним ветеринарно-санітарним наглядом та контролем. 3.2. Асортимент 3.2.1. Залежно від виду худоби сировини та сорту блоки виробляють: 3.2.1.1. Блоки із м'яса на кістках потушні: - яловичини свинини та баранини. 3.2.1.2. Блоки із м'яса на кістках сортові: - яловичини першого другого та третього сортів; - свинини першого та другого сортів; - баранини першого та другого сортів. 3.2.1.3. Блоки із знежилованого м'яса: - яловичини - вищого першого другого сортів жирні ковбасні та одно-сортні; - свинини - нежирні напівжирні жирні ковбасні та односортні; - баранини - односортні; - конини - односортні. 3.2.1.4. Блоки із знежилованої м'ясної обрізі яловичої свинячої та баранячої. 3.2.1.5. Блоки із знежилованої діафрагми яловичої свинячої та баранячої. 3.2.1.6. Блоки із вирізки яловичої та свинячої. 3.2.1.7. Блоки із м'яса яловичих та свинячих голів. 3.2.1.8. Блоки із субпродуктів м'ясних оброблених. 3.2.1.9. Блоки із баків щоковини свинячих із сала ковбасного хребтового та бокового із грудинки свинячої. 3.2.1.10. Блоки із жиру-сирцю яловичого свинячого та баранячого. 3.2.1.11. Блоки із сполучної тканини та хрящів від жилування м'яса. 3.2.1.12. Блоки із свинячої шкурки міжсоскової частини свинячих шкур. 3.2.2. Залежно від використання блоки направляють: - в реалізацію - блоки із вирізки; знежилованого м'яса; сала ковбасного хребтового та бокового; грудинки свинячої; субпродуктів язики печінка нирки мозок серце діафрагма м'ясна обрізь легені калтики яловичі свинячі та баранячі вим'я яловиче хвости яловичі та свинячі губи яловичі вуха яловичі та свинячі рубці яловичі та баранячі ; жиру-сирцю яловичого свинячого та баранячого; блоки потушні та сортові; - в мережу громадського харчування - блоки із вирізки; знежилованого м'яса; м'яса яловичих та свинячих голів; баків щоковини ; сала ковбасного хребтового та бокового; грудинки свинячої; субпродуктів язики печінка нирки мозок серце діафрагма м'ясна обрізь легені калтики яловичі свинячі та баранячі хвости яловичі та свинячі вуха яловичі та свинячі вим'я та губи яловичі рубці з сітками яловичі та баранячі ; жиру-сирцю яловичого свинячого та баранячого; блоки потушні та сортові; - на промислове переробляння - блоки із вирізки; знежилованого м'яса; знежилованої м'ясної обрізі та діафрагми яловичої свинячої та баранячої; м'яса яловичих та свинячих голів; баків; сала ковбасного хребтового та бокового; грудинки свинячої; сполучної тканини та хрящів від жилування м'яса; субпродуктів; свинячої шкурки та міжсоскової частини свинячих шкур; жиру-сирцю яловичого свинячого та баранячого. 3.2.3. Позначення під час замовлення: "Блоки із яловичини знежиловані вищого сорту заморожені" згідно з ГСТУ 46.019-2002". 3.2.4. Коди ДКПП наведені в додатку А. 3.3. Характеристики 3.3.1. Блоки повинні бути доброякісними свіжими без запаху зіпсованості і відповідати вимогам вказаним в таблиці 1. Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------ | Найменування показника | Характеристика та норми | |-------------------------------+--------------------------------| |Зовнішній вигляд запах та |Притаманні даному виду сировини | |колір | | |-------------------------------+--------------------------------| |Форма блоків: | | |-------------------------------+--------------------------------| |- для типа I |Зрізана чотиригранна піраміда | |-------------------------------+--------------------------------| |- для типів II III IV |Прямокутний паралелепіпед | |-------------------------------+--------------------------------| |Укладання сировини в блоки |Щільне за винятком блоків | | |виготовлених | | |із трахеї калтиків хвостів | |-------------------------------+--------------------------------| |Розміри блоків мм: | | |-------------------------------+--------------------------------| |I тип | | |-------------------------------+--------------------------------| |довжина | 370 | |-------------------------------+--------------------------------| |ширина | 370 | |-------------------------------+--------------------------------| |висота | 150 | |-------------------------------+--------------------------------| |II тип | | |-------------------------------+--------------------------------| |довжина | 370 | |-------------------------------+--------------------------------| |ширина | 370 | |-------------------------------+--------------------------------| |висота | 75 95 | |-------------------------------+--------------------------------| |III тип | | |-------------------------------+--------------------------------| |довжина | 370 | |-------------------------------+--------------------------------| |ширина | 180 230 | |-------------------------------+--------------------------------| |висота | 95 75 | |-------------------------------+--------------------------------| |IV тип | | |-------------------------------+--------------------------------| |довжина | 550 | |-------------------------------+--------------------------------| |ширина | 230 | |-------------------------------+--------------------------------| |висота | 75 | |-------------------------------+--------------------------------| |Температура в товщі блоку | мінус 8 | |град. C не вище | | |----------------------------------------------------------------| |Примітка 1. Граничні відхилення блоків від установлених розмірів| |не повинні перевищувати 4: 10 мм а граничне відхилення висоти| |блоків II III та IV типів вироблених на швидкоморозильних| |апаратах не повинно перевищувати + 5 мм. | |Примітка 2. Блоки із трахей калтиків хвостів заморожують в| |тазиках-формах. | |Примітка 3. Допускається випуск блоків іншої форми та розмірів | |залежно від наявного на підприємстві обладнання. | ------------------------------------------------------------------ 3.3.2. Потушні блоки виробляють із усіх сортів м'яса пропорційно їх вмісту в туші півтуші. 3.3.3. Сортові блоки виробляють із туш півтуш що розподілені на сортові відруби згідно з вимогами ГОСТ 7595 ГОСТ 7596 ГОСТ 7597. 3.3.4. В кожному блоці із знежилованого м'яса повинна бути сировина одного сорту та виду із субпродуктів та іншої сировини - одного виду та найменування. 3.3.5. В кожному потушному блоці повинне бути м'ясо одного виду та категорії вгодованості в сортовому блоці - одного виду категорії вгодованості та сорту. 3.3.6. В кожному блоці із баків щоковини свинячих сала ковбасного хребтового та бокового грудинки свинячої міжсоскової частини свинячих шкур сполучної тканини та хрящів від жилування м'яса - одного найменування. 3.3.7. Не допускається попадання води та сторонніх предметів у м'ясо субпродукти та іншу сировину перед їх заморожуванням в блоках. 3.3.8. За мікробіологічними показниками блоки повинні відповідати вимогам що встановлені "Медико-биологическими требованиями й санитарными нормами качества продовольственного сырья й пищевых продуктов" затвердженими Міністерством охорони здоров'я 01.08.89 N 5061 [v5061400-89] та "Обов'язковим мінімальним переліком досліджень сировини продукції тваринного та рослинного походження комбікормової сировини комбікормів вітамінних препаратів та ін. які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво ф-2 " затвердженим наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 03.11.98 N 16 [z0761-98] та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.11.98 за N 761/3201. 3.3.9. Вміст токсичних елементів в блоках за винятком блоків виготовлених із субпродуктів знежилованої м'ясної обрізі та діафрагми м'яса голів повинен відповідати вимогам вказаним в таблиці 2. Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------ | Показник | Допустимий рівень не більше | | | мг/кг | |--------------------------------+-------------------------------| | свинець | 0 5 | |--------------------------------+-------------------------------| | кадмій | 0 05 | |--------------------------------+-------------------------------| | миш'як | 0 1 | |--------------------------------+-------------------------------| | ртуть | 0 03 | |--------------------------------+-------------------------------| | мідь | 5 0 | |--------------------------------+-------------------------------| | цинк | 70 0 | ------------------------------------------------------------------ 3.3.10. Вміст токсичних елементів в блоках виготовлених із субпродуктів знежилованої м'ясної обрізі та діафрагми м'яса голів повинен відповідати вимогам вказаним в таблиці 3. Таблиця 3 ------------------------------------------------------------------ | Найменування субпродуктів | Показник |Допустимий рівень | | | | мг/кг не більше | |----------------------------+----------------+------------------| |Субпродукти крім нирок | свинець | 0 6 | | | |------------------| |Нирки | -"- | 1 0 | |----------------------------+----------------+------------------| |Субпродукти крім нирок | кадмій | 0 3 | |----------------------------+----------------+------------------| |Нирки | -"- | 1 0 | |----------------------------+----------------+------------------| |Субпродукти крім нирок | ртуть | 0 1 | |----------------------------+----------------+------------------| |Нирки | -"- | 0 2 | |----------------------------+----------------+------------------| |Субпродукти включаючи | миш'як | 1 0 | |нирки | | | |----------------------------+----------------+------------------| |Субпродукти включаючи | мідь | 20 0 | |нирки | | | |----------------------------+----------------+------------------| |Субпродукти включаючи | цинк | 100 0 | |нирки | | | ------------------------------------------------------------------ 3.3.11. Вміст мікотоксинів гормональних препаратів антибіотиків та пестицидів в блоках не повинен перевищувати допустимих рівнів встановлених "Медико-биологическими требованиями й санитарными нормами качества продовольственного сырья й пищевых продуктов" затвердженими Міністерством охорони здоров'я 01.08.89 N 5061 [v5061400-89]. 3.3.12. Вміст радіонуклідів в блоках не повинен перевищувати норм встановлених ДР-97 "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Сз-137 і 8г-90 у продуктах харчування та питній воді" затверджених Міністерством охорони здоров'я України 19.08.97. 3.3.13. Блоки які змінили колір потемнілі розморожені або вдруге заморожені використовуються тільки на промислове переробляння. 3.4. Вимоги до сировини 3.4.1. Для виробництва блоків використовують таку сировину: яловичину згідно з ГОСТ 779 першої та другої категорій в остиглому та охолодженому стані; яловичину знежиловану вищого сорту - м'язова тканина без видимих включень сполучної та жирової тканин; яловичину знежиловану першого сорту - м'язова тканина з вмістом видимої сполучної та жирової тканин не більше 6 %; яловичину знежиловану другого сорту - м'язова тканина з вмістом видимої сполучної та жирової тканин не більше 20 %; яловичину знежиловану жирну - м'язова тканина з вмістом видимої сполучної та жирової тканин не більше 35 %; яловичину знежиловану ковбасну - м'язова тканина з вмістом видимої сполучної та жирової тканин не більше 12 %; яловичину знежиловану односортну - м'язова тканина з вмістом видимої жирової та сполучної тканин не більше 14 %; свинину згідно з ГОСТ 7724 другої третьої та четвертої категорій свинину обрізну в остиглому та охолодженому стані; свинину знежиловану нежирну - м'язова тканина з вмістом видимої жирової тканини не більше 10 %; свинину знежиловану напівжирну - м'язова тканина з вмістом видимої жирової тканини 30-50%; свинину знежиловану жирну - м'язова тканина з вмістом видимої жирової тканини 50-85%; свинину знежиловану ковбасну - м'язова тканина з вмістом видимої жирової тканини не більше 60%; свинину знежиловану односортну - м'язова тканина з вмістом видимої жирової тканини не більше 30%; баранину згідно з ГОСТ 1935 першої та другої категорій в остиглому та охолодженому стані; баранину знежиловану односортну - м'язова тканина з вмістом видимої сполучної та жирової тканин не більше 20%; конину згідно з ГОСТ 27095 першої та другої категорій в остиглому та охолодженому стані; конину знежиловану односортну - м'язова тканина з вмістом видимої жирової та сполучної тканин не більше 14%; обрізь м'ясну та діафрагму яловичі знежиловані - м'язова тканина з вмістом видимої сполучної та жирової тканин не більше 20%; обрізь м'ясну та діафрагму свинячі знежиловані - м'язова тканина з вмістом жирової тканини 30-50%; обрізь м'ясну та діафрагму баранячі козячі знежиловані - м'язова тканина з вмістом видимої сполучної та жирової тканин не більше 25%; вирізку яловичу та свинячу згідно з ТУ У 46.38.031; м'ясо яловичих та свинячих голів; субпродукти м'ясні оброблені згідно з ТУ У 46.38.066 безпосередньо після технологічного обробляння а також в охолодженому стані крім голів яловичих свинячих і баранячих ніг свинячих та ніг і путового суглобу яловичих ; баки щоковину свинячі згідно з РСТ УССР 1604; сало ковбасне хребтове бокове та грудинку свинячу згідно з ТУ У 46.38.029; жир-сирець яловичий свинячий та баранячий; сполучну тканину та хрящі від жилування м'яса; свинячу шкурку міжсоскову частину свинячих шкур. 3.4.2. Для виробництва блоків потушних та сортових використовують м'ясо усіх видів в охолодженому стані а свинину - другої четвертої категорій та обрізну. 3.4.3. Для виробництва блоків із знежилованого м'яса використовують м'ясо усіх видів в остиглому та охолодженому стані а свинину - другої третьої та четвертої категорій. 3.4.4. Для виробництва блоків із знежилованого м'яса призначених для реалізації та мережі громадського харчування не допускається м'ясо бугаїв кнурів та розморожене. 3.4.5. Для виробництва блоків потушних та сортових не допускається м'ясо: - бугаїв кнурів кіз та козлів; - розморожене; - яловичина з зачистками та зривами підшкірного жиру які перевищують 15% поверхні півтуші або четвертини а також з неправильним розділенням по хребту з залишанням цілих тіл хребців ; - баранина з зачистками та зривами підшкірного жиру які перевищують 10% поверхні туші; - свинина з зачистками які перевищують 10% поверхні півтуші або туші або з зривами підшкірного жиру які перевищують 15% поверхні а також з неправильним розділенням по хребту з залишанням цілих тіл хребців . 3.5. Пакування 3.5.1. Перед заморожуванням м'ясо на кості знежиловане м'ясо субпродукти та іншу сировину яка передбачена для виробництва блоків пакують в пакети або обгортки з плівки поліетиленової згідно з ГОСТ 10354 полівінілхлоридної пакувальної згідно з ТУ 17 У 234-17 поліпропіленової пакувальної згідно з ТУ У 00203588-24 матеріалу пакувального етикеткового згідно з ТУ У 6-00203588-34 або плівкового багатошарового згідно з ТУ У 00203588-27 пакети з полімерних і плівкових матеріалів мішки з комбінованого матеріалу ящики полімерні багатообертові згідно з ТУ У 03562218.004 або в інші види пакувальних матеріалів що дозволені Міністерством охорони здоров'я України для контакту з харчовими продуктами. Допускається заморожувати сировину без пакування. 3.5.2. Блоки пакують у транспортну тару окремо за видами найменуваннями та сортами. Допускається за узгодженням із споживачем пакування в транспортну тару блоків різних найменувань. 3.5.3. Блоки призначені для відвантажування пакують в ящики з гофрованого картону згідно з ГОСТ 13513 та ГОСТ 13516 мішки паперові згідно з ГОСТ 2226 мішки з поліпропіленових ниток згідно з ТУ У 20428705.001 мішки з комбінованого матеріалу ізотермічні ящики з гофрованого картону або в інші види тари вітчизняного та імпортного виробництва що дозволені Міністерством охорони здоров'я України для контакту з харчовими продуктами. Допускається за узгодженням із споживачем відвантаження блоків проводити в первинному пакуванні або без нього. 3.5.4. Блоки призначені для місцевої реалізації пакують в ящики з гофрованого картону згідно з ГОСТ 13513 мішки з поліпропіленових ниток згідно з ТУ У 20428705.001 ящики полімерні багатообертові згідно з ТУ У 03562218.004 або інші види тари що дозволені Міністерством охорони здоров'я України для контакту з харчовими продуктами. Допускається за узгодженням із споживачем відвантаження блоків проводити в первинному пакуванні або без нього. 3.5.5. Ящики та мішки повинні бути чистими сухими без стороннього запаху. 3.5.6. Багатообертова тара повинна мати кришку. Для місцевої реалізації за відсутністю кришки тару дозволяється накривати обгортковим папером згідно з ГОСТ 8273 пергаментом згідно з ГОСТ 1341 підпергаментом згідно з ГОСТ 1760 полімерними та іншими матеріалами що дозволені Міністерством охорони здоров'я України для контакту з харчовими продуктами. 3.5.7. Маса брутто однієї пакувальної одиниці повинна бути не більше 25 кг. 3.5.8. Вимоги до пакування блоків можуть бути змінені відповідно до вимог передбачених контрактом із замовником. 3.6. Маркування 3.6.1. Кожну пакувальну одиницю маркирують фарбою яка не змивається і не має запаху за допомогою трафарету штампу наклеювання етикетки або вкладання під упаковку етикетки в обгортці з полімерної плівки із зазначенням: - найменування та адреси підприємства-виробника і товарного знаку; - найменування виду та сорту продукції; - категорії вгодованості для потушних та сортових блоків; блоків із односортного знежилованого м'яса ; - дати заморожування; - терміну та умов зберігання; - інформаційних даних про харчову та енергетичну цінність додаток Б ; - позначення цього стандарту. 3.6.2. Маркування що характеризує продукцію наносять на один з торцевих боків транспортної тари фарбою яка не змивається і не має запаху за допомогою трафарету штампу або наклеювання етикетки з етикеткового паперу за ГОСТ 7625 виповненого друкарським способом із зазначенням реквізитів наведених у п. 3.6.1. Таку саму етикетку укладають в тару. 3.6.3. Транспортне маркування проводять у відповідності з ГОСТ 14192 із додатковим нанесенням маніпуляційного знаку "Швидкопсувний вантаж". Допускається за згодою із споживачем відвантаження блоків без транспортного маркування. 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 4.1. Під час вироблення блоків слід керуватися вимогами безпеки які встановлені ГОСТ 12.3.002 "Инструкцией по мойке й профилактической дезинфекции на предприятиях мясной й птицеперерабатывающей промышленности" та "Санитарными правилами для предприятий мясной промышленности" затвердженими у встановленому порядку. 4.2. Технологічне устаткування повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003. Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005. 5. ВИМОГИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 5.1. Стічні води під час вироблення блоків повинні очищатися та відповідати вимогам СанПиН 4630. 5.2 Контроль за викиданням шкідливих речовин в атмосферу здійснюється за ГОСТ 17.2.3.02 ІДСП 201. 5.3. Охорона грунту від забруднення побутовими і промисловими відходами здійснюється відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690. 6. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 6.1. Блоки приймаються партіями. Партія - це будь-яка кількість блоків одного виду найменування сорту вироблені за одну зміну та оформлені одним посвідченням про якість й супроводжуються одним ветеринарним документом установленої форми що надана до одночасного здавання-приймання. 6.2. Для контролю якості блоків з різних місць партії відбирають вибірку в кількості 10% від об'єму партії але не менше чотирьох пакувальних одиниць. 6.3. Для перевірки відповідності якості блоків вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймальний та періодичний контроль. 6.4. Приймальному контролю підлягає кожна партія блоків за показниками: зовнішній вигляд запах колір укладання сировини в блоки форма розміри температура в товщі блоку; якість пакування та маркування. 6.5. Оцінку свіжості блоків визначають у випадку розбіжностей в їх свіжості. 6.6. Аналіз на наявність патогенних мікроорганізмів проводять періодично за вимогою органів державного ветеринарно-санітарного та санітарно-епідеміологічного нагляду а також з метою самоконтролю. 6.7. Порядок та періодичність контролю вмісту токсичних речовин радіонуклідів мікотоксинів антибіотиків гормональних препаратів та пестицидів в блоках установлюють відповідно до методичних вказівок "Порядок та періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки" МВ 5.08.07/1232 затвердженими Міністерством охорони здоров'я України і "Обов'язкового мінімального переліку досліджень сировини продукції тваринного та рослинного походження комбікормової сировини комбікормів вітамінних препаратів та ін. які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво ф-2 " затвердженого наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 03.11.98 N 16 [z0761-98] та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.98 за N 761/3201. 6.8. Під час одержання незадовільних результатів досліджень хоча б за одним із показників проводять повторні дослідження з подвійною вибіркою яка взята з тієї ж партії. Результати повторних досліджень поширюються на всю партію. 7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 7.1. Для визначення зовнішнього вигляду кольору запаху та укладання сировини в блоки розкривають кожну пакувальну одиницю вибірки блоки виймають та піддають органолептичній оцінці. Блоки попередньо розморожують при температурі повітря 20 +-2 град. C. Зовнішній вигляд колір та укладання сировини в блоках визначають візуально а запах - органолептично. 7.2. У випадку виникнення сумнівів у доброякісності блоків проводять їх органолептичний аналіз згідно з ГОСТ 7269 за виключенням блоків із печінки легень селезінки нирок та мозку. Для перевірки доброякісності останніх їх піддають органолептичним дослідженням за зовнішнім виглядом кольором запахом і за необхідності проводять пробу варкою. 7.3. Бактеріологічні випробування блоків проводять у випадку необхідності за вимогою органів державного ветеринарно-санітарного та санітарно-епідеміологічного нагляду а також з метою самоконтролю згідно з ГОСТ 21237 і ГОСТ 23392. 7.4. Підготовка проб для визначення токсичних елементів проводиться згідно з ГОСТ 26929 визначення масової частки показників: ртуті - згідно з ГОСТ 26927; миш'яку - згідно з ГОСТ 26930; міді - згідно з ГОСТ 26931; свинцю - згідно з ГОСТ 26932; кадмію - згідно з ГОСТ 26933; цинку - згідно з ГОСТ 26934. 7.5. Визначення вмісту мікотоксинів проводять у відповідності з "Методическими рекомендациями по обнаружению идентификации й определению содержания афлатоксинов в пищевых продуктах" N 2273 антибіотиків - згідно "Методическим указаниям по определению остаточних количеств антибиотиков в продуктах животноводства" N 3049 пестицидів - згідно СанПиН 42-123-4540 "Максимально допустимые уровни содержания пестицидов в пищевых продуктах й методы их определения" гормональних препаратів - згідно "Инструкции по проведению ветеринарно-токсикологических медико-биологических исследований стимуляторов роста сельскохозяйственных животных и гигиенической оценки продуктов животноводства" N 3202 визначення радіологічних показників за методиками затвердженими Міністерством охорони здоров'я України. 7.6. Температуру вимірюють у центрі замороженого блока для чого на половині його висоти роблять отвір і скляним рідинним нертутним термометром згідно з ГОСТ 28498 що вмонтований в металеву оправу напівпровідниковим вимірником температури або іншими приладами визначають температуру в заданому діапазоні з допустимою похибкою вимірів +-2 град. C. В кожній транспортній партії температуру вимірюють не менше ніж в чотирьох блоках що відібрані з різних місць партії. За результат досліджень приймають середнє арифметичне значення вимірів. 7.7. Масу блоків визначають на вагах для статичного зважування звичайного класу точності згідно з ГОСТ 29329 з допустимою похибкою +- 1е. 8. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 8.1. Блоки транспортують всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення швидкопсувних вантажів чинних на даному виді транспорту а в пакетованому вигляді - згідно з ГОСТ 24597 та ГОСТ 26663. Допускається за узгодженням із споживачем транспортувати блоки в пакетованому вигляді або в стоєчних піддонах у первинному пакуванні в якому їх заморожували . 8.2. Блоки зберігають в камерах холодильників що охолоджуються батареями або повітряохолоджувачами при температурі не вище мінус 12 град. C та відносній вологості повітря не нижче 90% з укладанням в штабеля окремо за видами сортами та найменуваннями. 8.3. Терміни зберігання блоків наведені в таблицях 4 та 5. Таблиця 4 ------------------------------------------------------------------ |Блоки із м'яса | Паспортна | Граничний термін зберігання з | |та субпродуктів| температура | урахуванням транспортування | | |повітря град. C| міс. не більше | |---------------+----------------+-------------------------------| | | | м'яса | субпродуктів | |---------------+----------------+---------------+---------------| | Яловичини | мінус 12 | 8 | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| | конини | мінус 18 | 12 | 6 | |---------------+----------------+---------------+---------------| | | мінус 20 | 14 | 7 | |---------------+----------------+---------------+---------------| | | мінус 25 | 18 | 10 | |---------------+----------------+---------------+---------------| | Свинини | мінус 12 | 5 | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| | | мінус 18 | 6 | 5 | |---------------+----------------+---------------+---------------| | | мінус 20 | 8 | 5 | |---------------+----------------+---------------+---------------| | | мінус 25 | 12 | 6 | |---------------+----------------+---------------+---------------| | Баранини | мінус 12 | 6 | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| | | мінус 18 | 10 | 6 | |---------------+----------------+---------------+---------------| | | мінус 20 | 11 | 7 | |---------------+----------------+---------------+---------------| | | мінус 25 | 12 | 8 | ------------------------------------------------------------------ Таблиця 5 ------------------------------------------------------------------ | Найменування блоків |Паспортна | Граничний термін | | |температура| зберігання з | | |повітря | урахуванням | | |град. C |транспортування міс. | | | | не більше | |-----------------------------+-----------+----------------------| |Із сала ковбасного хребтового| мінус 12 | 3 | |та бокового грудинки | мінус 18 | 6 | |свинячої жиру-сирцю | мінус 20 | 8 | |яловичого свинячого та | мінус 25 | 12 | |баранячого | | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Із м'яса яловичих та свинячих| мінус 12 | 4 | |голів баків щоковини | мінус 18 | 6 | |свинячої шкурки міжсоскової | мінус 20 | 7 | |частини свинячих шкур | мінус 25 | 8 | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Із сполучної тканини та | мінус 12 | 1 | |хрящів від жилування | мінус 18 | 1 | |м'яса | мінус 20 | 1 | | | мінус 25 | 2 | ------------------------------------------------------------------ 8.4. Залежно від якості блоків та умов їх зберігання державний ветеринарно-санітарний контроль підприємства може змінити термін зберігання. 8.5. В період стійких морозів допускається зберігати блоки в неохолоджуваних складах. 9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 9.1. Виробник гарантує відповідність блоків вимогам цього стандарту в разі дотримання умов зберігання та транспортування. 9.2. Гарантійний термін зберігання блоків відповідно до вимог пп. 8.2 8.3 цього стандарту. ГСТУ 46.018-2002 Додаток А довідковий КОДИ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО 3 ДК 016 -------------------------------------------------------------------- | Найменування продукції | Код ДКПП | |-----------------------------------------------------+------------| |Яловичина заморожена. Ця категорія містить: - блоки | 15.11.Г2 | |із: яловичини знежилованої вищого першого другого | | |сортів жирної ковбасної односортної; вирізки; | | |м'яса голів; жиру-сирцю; сполучної тканини та хрящів | | |від жилування м'яса; м'яса на кістках потушного та | | |сортового | | |-----------------------------------------------------+------------| |Свинина заморожена. Ця категорія містить: - блоки із:| 15.11.14 | |свинини знежилованої нежирної напівжирної жирної | | |ковбасної односортної; вирізки; м'яса голів; | | |жиру-сирцю; баків щоковини ; сала ковбасного | | |хребтового бокового; грудинки; сполучної тканини та | | |хрящів від жилування м'яса; шкурки; міжсоскової | | |частини свинячих шкур; м'яса на кістках потушного та | | |сортового | | |-----------------------------------------------------+------------| |Баранина заморожена. Ця категорія містить: - блоки | 15.11.16 | |із: баранини знежилованої односортної; жиру-сирцю; | | |сполучної тканини та хрящів від жилування м'яса; | | |м'яса на кістках потушного та сортового | | |-----------------------------------------------------+------------| |Конина заморожена. Ця категорія містить: - блоки із: | 15.11.18 | |конини знежилованої односортної | | |-----------------------------------------------------+------------| |Субпродукти яловичі заморожені. Ця категорія містить:|15.11.19.001| |- блоки із: язиків печінки нирок мозку серця | | |обрізі м'ясної діафрагми вимені легенів калтиків | | |та ін. | | |-----------------------------------------------------+------------| |Субпродукти свинячі заморожені. Ця категорія містить:|15.11.19.002| |- блоки із: язиків печінки нирок мозку серця | | |обрізі м'ясної діафрагми легенів калтиків та ін. | | |-----------------------------------------------------+------------| |Субпродукти баранячі заморожені. Ця категорія |15.11.19.003| |містить: - блоки із: язиків печінки нирок мозку | | |серця обрізі м'ясної діафрагми легенів калтиків | | |та ін. | | -------------------------------------------------------------------- ГСТУ 46.013-2002 ДОДАТОК Б довідковий ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ про харчову і енергетичну цінність блоків із м'яса та субпродуктів заморожених 100 г м'якушевої частини ------------------------------------------------------------------ | Найменування блоків | Жир г | Білок г |Калорійність | | | | | ккал | |--------------------------+-------------------------------------| |М'ясо знежиловане: | | |--------------------------+-------------------------------------| |- яловичина: | | |--------------------------+-------------------------------------| |вищого сорту | 2 9 | 20 1 | 107 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |першого сорту | 5 7 | 19 0 | 127 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |другого сорту | 10 7 | 17 9 | 168 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |жирна | 33 4 | 12 5 | 351 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |ковбасна | 8 6 | 18 3 | 151 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |односортна | 8 1 | 18 5 | 147 | |--------------------------+-------------------------------------| |- свинина: | | |--------------------------+-------------------------------------| |нежирна | 14 9 | 14 6 | 193 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |напівжирна | 32 1 | 12 3 | 338 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |жирна | 57 8 | 7 4 | 550 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |ковбасна | 41 1 | 10 6 | 412 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |односортна | 23 5 | 13 5 | 266 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |- баранина односортна | 13 0 | 17 7 | 189 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |- конина односортна | 2 5 | 21 7 | 109 3 | |--------------------------+-------------------------------------| |М'ясо на кістках: | | |--------------------------+-------------------------------------| |- яловичина | 9 8-16 0 |18 6-20 0 | 167-224 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |- свинина | 27 8-49 3 |11 7-17 0 | 297-512 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |- баранина | 9 6-16 3 |15 6-19 8 | 149-226 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |- конина | 4 1-9 9 |19 5-20 9 | 115-173 | |--------------------------+-------------------------------------| |Вирізка: | | |--------------------------+-------------------------------------| |- яловича | 2 8 | 20 2 | 106 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |- свиняча | 7 1 | 19 4 | 142 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |Баки щоковина свинячі | 69 9 | 6 3 | 654 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |Сало ковбасне | 92 8 | 1 4 | 841 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |Грудинка свиняча | 25 8 | 14 0 | 288 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |Діафрагма | 16 7 | 15 4 | 212 | |--------------------------+-------------------------------------| |Обрізь м'ясна: | | |--------------------------+-------------------------------------| |- яловича та бараняча | 16 3 | 13 2 | 200 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |- свиняча | 29 5 | 11 1 | 310 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |М'ясо голів | 12 5 | 18 1 | 185 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |Язики | 16 0 | 15 9 | 208 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |Печінка | 3 7 | 18 0 | 106 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |Нирки | 2 8 | 15 2 | 86 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |Серце | 3 5 | 16 0 | 96 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |Мозок | 12 5 | 18 1 | 185 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |Легені | 3 6 | 14 8 | 92 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |Калтики | 13 2 | 13 8 | 174 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |Вим'я яловиче | 13 7 | 12 3 | 173 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |Хвости | 39 4 | 16 8 | 422 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |Вуха | 2 3 | 25 5 | 122 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |Рубець | 4 0 | 19 9 | 107 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |Губи яловичі | 4 9 | 20 7 | 127 | |--------------------------+-----------+----------+--------------| |Жир-сирець | 92 0 | 1 5 | 83 4 | ------------------------------------------------------------------ ГСТУ 46.018-2002 УДК 637.5.0 3 7 67.120.10 Ключові слова: блоки м'ясо яловичина свинина баранина конина субпродукти жир-сирець пакування маркування транспортування зберігання. ГСТУ 46.019-2002 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінагрополітики України 20.06.2002 N 166 ЛИСТОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ Блоки із м'яса та субпродуктів заморожені Загальні технічні умови ГСТУ 46.018-2002 РОЗРОБЛЕНО Технологічний інститут молока та м'яса Директор Г.О.Єресько Заступник директора з наукової роботи О.М.Старчевой Завідувач лабораторії стандартизації та сертифікації М.О.Яцюта Ст. науковий співробітник А.П.Плотницька Національна асоціація "Укрм'ясо" Голова правління В.І.Попов Головний технолог відділу технологій та стандартів м'ясної промисловості Г.В.Окольнича Провідний спеціаліст відділу технологій та стандартів м'ясної промисловості Г.І.Парукова ГСТУ 46.019-2002 УЗГОДЖЕНО Перший заступник головного державного санітарного лікаря України С.П.Бережнов Висновок N 5.10/17035 11.05.2002 УЗГОДЖЕНО Начальник Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією Мінагрополітики України Ю.Ф.Мельник 23.05.2002 УЗГОДЖЕНО Начальник Департаменту формування та функціонування аграрного ринку Мінагрополітики України А.В.Розгон 20.05.2002 УЗГОДЖЕНО Зав. сектором стандартизації та сертифікації Управління розвитку аграрного ринку цінового моніторингу стандартизації та сертифікації Міністерства аграрної політики України А.Т.Шевчук 17.05.2002 1